Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zeydiyye’nin Kur’an Tasavvuru ve Tefsir Dinamiklerine Dair

DİYANET İLMİ DERGİ, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kırâat Terimi Olarak “Hüccet”in Kavramsal Alanı ve Tarihsel Gelişimi

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.69-83, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CAHİLİYE ŞAİRİ İMRÜÜL-KAYS HAYATI VE ŞİİRLERİ

ULUSLARARASI ANKARA SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2020, cilt.3, ss.250-270

مقاربات تحديثية في مناهج وطرق تعليم العربيةللناطقين بغيرها

مقررات اللغة العربية في التعليم الجامعي, Cezayir, 19 - 20 Ekim 2020

Kitap & Kitap Bölümleri

Nafi b. Abdurrahman

Tarihte Müslümlar, Mehmet Özdemir, Editör, OTTO, Ankara, ss.310-312, 2020

Kisai

Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir, Editör, OTTO, Ankara, ss.517-519, 2020

İbn Verdan el-Medeni

Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir, Editör, OTTO, Ankara, ss.308-310, 2020

Ebu Cafer

Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir, Editör, OTTA, Ankara, ss.295-297, 2020

İbn Cemmaz

Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir, Editör, OTTO, Ankara, ss.312-315, 2020

Hafs b. Süleyman

Tarihte Müslümanlar, MEHMET ÖZDEMİR, Editör, OTTO, Ankara, ss.315-317, 2020

Hamza b. Habib ez-Ziyad

Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir, Editör, OTTO, Ankara, ss.306-308, 2020

Kur’xxan’xxda İnfak

İnfak: Hayatın Bereketi, Farük Görgülü, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.13-21, 2019

Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkileri

Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs, İbrahim Çelik, Mehmet Dursun Erdem, Özcan Güngör, Necip Fazıl Kurt, Halil İbrahim Doğan, Rukiye Aysun İnan, Tuğba Özen, Editör, Dün Bugün Yarın Yayınevi, İstanbul, ss.573-592, 2018

İslam Ahlakı, Estetiği veFelsefesi- Türk İslam Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Soru Bankası, Özcan Güngör, Editör, Akçağ, Ankara, ss.171-188, 2016