Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2016 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2016 Doç.Dr.

  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2013 - 2015 Doç.Dr.

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü

 • 2010 - 2011 Okutman

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rektörlük, Yabancı Diller Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

 • 2013 - 2014 Bölüm Başkanı

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Verdiği Dersler

 • Lisans İslami İlimlerde Yöntem

 • Lisans İslam Felsefesi-I

 • Lisans İslam Felsefesi-II

 • Doktora İBN SİNA METAFİZİĞİ

 • Doktora İSLAM AHLAK FELSEFESİ

 • Yüksek Lisans İbn Sinacı Felsefe Geleneği

 • Yüksek Lisans İslam Felsefesinde Varlık ve Mahiyet

 • Yüksek Lisans KLASİK MANTIK

 • Doktora İSLAM FELSEFESİNDE BİLGİ TEORİLERİ