Prof.MEHMET ALİ ZENGİN


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Education Information

2007 - 2011

2007 - 2011

Doctorate

Selcuk University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Biyoloji uygulamaları ve tıbbi müdahaleler karşısında insan haklarının korunması

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2007

2007

Postgraduate

Türk Hukukunda bilgi edinme hakkının sınırları

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2006 - Continues

2006 - Continues

Research Assistant

Selcuk University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Anayasa Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Anayasa Yargısı

Doctorate

Doctorate

Sağlık Hizmeti ve İdarenin Sorumluluğu

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Analyses of Epistocracy and it’s Contributions to Democracy

Zengin M. A.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.43, pp.1-21, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Sosyal Adalet Kavramının Bazı Temel Haklar ile Ceza ve Vergi Adaletine Etkileri

Zengin M. A.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.4, pp.297-323, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Katılımcı Demokrasinin Vasıtaları ve Bu Vasıtalardan Referandumun Çevre Hakkına Olan Etkileri

Zengin M. A.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, pp.24-54, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ZENGİN M. A.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.28, pp.1-28, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Demokrasi İçerisinde Kullanımı ve Dijital Demokrasiye Geçiş

ZENGİN M. A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Özelleştirme Kavramının 1982 Anayasasına Etkileri

ZENGİN M. A.

Prof.Dr.Mehmet AKAD’a Armağan, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

İnsan Onurunun Korunması Bakımından Kısırlaştırma Cezası

ZENGİN M. A.

Tıp Hukuku Dergisi, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Türk Anayasa Hukuku Bakımından Toplanma Hürriyeti

ZENGİN M. A.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.355-380, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

AİHM’nin Hasan ve Eylem Zengin - Türkiye Kararının Değerlendirilmesi

ZENGİN M. A.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Genetic Tests and Its Impacts on Some Fields of Human Rights Law

ZENGİN M. A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.209-223, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2011

2011

Bilgi Paylaşımı Bakımından Devlet Sırrı Kavramı Ve Ulusal Güvenlik

ZENGİN M. A.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Çift Meclisli Parlamentoların Ortaya Çıkışı ve Türkiye’nin Bu Konudaki Tecrübeleri

Zengin M. A.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2020

2020

2020

Narrow Zone Election Circle with Reard to Justice in Representation Principle

Zengin M. A.

5. Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 29 - 30 June 2020, pp.291-292

2013

2013

Başkanlık Sisteminde Yasama Yürütme İlişkisi

Zengin M. A.

Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Başkanlık Sistemi Uluslararası Konferansı, Ankara, Turkey, 4 - 05 April 2013

2012

2012

Demokrasilerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi

Zengin M. A.

III. Hukuk Biliminin Güncel Sorunları Uluslararası Kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 06 May 2012, vol.1, pp.879-899

2011

2011

Türk Anayasa Hukuku Bakımından Ayrımcılık Yasağı Ve Spor Hakkı

ZENGİN M. A.

I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, 12 - 15 November 2011

2011

2011

Bilgi Paylaşımı Bakımından Devlet Sırrı Kavramı Ve Ulusal Güvenlik

ZENGİN M. A.

9. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 23 - 25 June 2011