Prof.Dr.

MEHMET ALİ ZENGİN


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Eğitim Bilgileri

2007 - 2011

2007 - 2011

Doktora

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Biyoloji uygulamaları ve tıbbi müdahaleler karşısında insan haklarının korunması

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2007

2007

Yüksek Lisans

Türk Hukukunda bilgi edinme hakkının sınırları

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Anayasa Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Anayasa Yargısı

Doktora

Doktora

Sağlık Hizmeti ve İdarenin Sorumluluğu

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Epistokrasinin Analizi ve Demokrasiye Katkıları

Zengin M. A.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sa.43, ss.1-21, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sosyal Adalet Kavramının Bazı Temel Haklar ile Ceza ve Vergi Adaletine Etkileri

Zengin M. A.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.297-323, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Katılımcı Demokrasinin Vasıtaları ve Bu Vasıtalardan Referandumun Çevre Hakkına Olan Etkileri

Zengin M. A.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.2, ss.24-54, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNDE FREN VE DENGE MEKANİZMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ZENGİN M. A.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.28, ss.1-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Hükümet Sistemi Konusunda Kendi Modelimizi Geliştirebilmek Üzerine Düşünceler

ZENGİN M. A.

Yeni Türkiye, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Türkiye’ye Özgü Hükümet Sistemi Önerisi: Demokratik Liderlik

ZENGİN M. A.

Yeni Türkiye, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Demokrasi İçerisinde Kullanımı ve Dijital Demokrasiye Geçiş

ZENGİN M. A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Özelleştirme Kavramının 1982 Anayasasına Etkileri

ZENGİN M. A.

Prof.Dr.Mehmet AKAD’a Armağan, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İnsan Onurunun Korunması Bakımından Kısırlaştırma Cezası

ZENGİN M. A.

Tıp Hukuku Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Çevre Hakkının Korunması ve Kimyasalların Zararlı Etkilerinin Önlenmesi Bakımından AB Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve Ruhsatlanması Düzenlemesi

ZENGİN M. A.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.337-354, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türk Anayasa Hukuku Bakımından Toplanma Hürriyeti

ZENGİN M. A.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.355-380, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

AİHM’nin Hasan ve Eylem Zengin - Türkiye Kararının Değerlendirilmesi

ZENGİN M. A.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Genetic Tests and Its Impacts on Some Fields of Human Rights Law

ZENGİN M. A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.209-223, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Bilgi Paylaşımı Bakımından Devlet Sırrı Kavramı Ve Ulusal Güvenlik

ZENGİN M. A.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Çift Meclisli Parlamentoların Ortaya Çıkışı ve Türkiye’nin Bu Konudaki Tecrübeleri

Zengin M. A.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2020

2020

2020

Türk Hukukunda Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Karşılaştırılması

Zengin M. A.

V. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Temmuz 2020

2020

2020

Temsilde Adalet İlkesi Bakımından Dar Bölge Seçim Çevresi

Zengin M. A.

5. Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Makedonya, 29 - 30 Haziran 2020, ss.291-292

2013

2013

Başkanlık Sisteminde Yasama Yürütme İlişkisi

Zengin M. A.

Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Başkanlık Sistemi Uluslararası Konferansı, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2013

2012

2012

Demokrasilerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi

Zengin M. A.

III. Hukuk Biliminin Güncel Sorunları Uluslararası Kongresi, Samsun, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012, cilt.1, ss.879-899

2011

2011

Türk Anayasa Hukuku Bakımından Ayrımcılık Yasağı Ve Spor Hakkı

ZENGİN M. A.

I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, 12 - 15 Kasım 2011

2011

2011

Bilgi Paylaşımı Bakımından Devlet Sırrı Kavramı Ve Ulusal Güvenlik

ZENGİN M. A.

9. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 23 - 25 Haziran 2011