Arş.Gör.

KÖROĞLU KAYA


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

Universitaet zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Institut für Straf- und Strafprozessrecht, Almanya

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doktora

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), Türkiye

2011 - 2013

2011 - 2013

Yüksek Lisans

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl), Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Yüksek Lisans

Türk hukukunda cezai konularda bireysel başvuru üzerine anayasa mahkemesinin verebileceği kararlar

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Arapça

Araştırma Alanları

Ceza ve Ceza Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

İslâm ve Osmanlı Yargılama Hukukunda Esbâb ı Mûcibe

Kaya K.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, sa.2, ss.173-200, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE CEZA POLİTİKASI BAGLAMINDAİŞKENCE YASAĞI VE HUKUKA AYKIRI DELİLLER

Kaya K.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sa.24, ss.461-512, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Hukukun Yargılama Ve Cezalandırma İşlevi

Kaya K.

Kamu Hukuku Arşivi, cilt.15, sa.1, ss.1-26, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

KANUN VE KÜLTÜR TÖRE KAVRAMININ HUKUKİ VESOSYOLOJİK BİR ANALİZİ

KAYA K.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sa.16, ss.405-440, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Yakalama ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

Kaya K.

Akademik Teklif Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.122-143, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Cezai Konularda Anayasa Mahkemesi`ne Bireysel Başvuru

KAYA K.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017

2016

2016

Bir Toplum Mühendisliği Aracı Olarak Hukuk

KAYA K.

Hukuk Politikası, Prof. Dr. Ali Şafak Balı , Editör, Astana Yayınları, Ankara, ss.137-179, 2016


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

International Conference on Religion, Governance and Sustainable Development - Balance or Imbalance between Reason and Revelation; Law and Religion

Davetli Konuşmacı

Kuala-Lumpur-Malezya

2016

2016

Cinsel Suçlar ve Medya; Cinsel Suçlar ve Medya Paneli

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2014

2014

Hukuk Politikası: Çağdaş Toplumlarda Hukuk ve Siyaset; Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisansüstü Seminerleri

Çalışma Grubu

Afyon-Türkiye

Burslar

2017 - 2021

2017 - 2021

Avicenna-Studienwerk - Promotionsförderung

Özel Kurum ve Organizasyonlar