Res. Asst.KÖROĞLU KAYA


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku


Research Areas: Criminal and Criminal Procedure Law, Constitutional Law

Education Information

2015 - Continues

2015 - Continues

Doctorate

Universitaet zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Institut für Straf- und Strafprozessrecht, Germany

2013 - Continues

2013 - Continues

Doctorate

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl), Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Undergraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2013

2013

Postgraduate

Türk hukukunda cezai konularda bireysel başvuru üzerine anayasa mahkemesinin verebileceği kararlar

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

German

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Arabic

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Criminal and Criminal Procedure Law, Constitutional Law

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Research Assistant

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Articles Published in Other Journals

2016

2016

İslâm ve Osmanlı Yargılama Hukukunda Esbâb ı Mûcibe

Kaya K.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no.2, pp.173-200, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE CEZA POLİTİKASI BAGLAMINDAİŞKENCE YASAĞI VE HUKUKA AYKIRI DELİLLER

Kaya K.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.24, pp.461-512, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Hukukun Yargılama Ve Cezalandırma İşlevi

Kaya K.

Kamu Hukuku Arşivi, vol.15, no.1, pp.1-26, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

KANUN VE KÜLTÜR TÖRE KAVRAMININ HUKUKİ VESOSYOLOJİK BİR ANALİZİ

KAYA K.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.16, pp.405-440, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Yakalama ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

Kaya K.

Akademik Teklif Dergisi, vol.1, no.1, pp.122-143, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

2017

2017

Cezai Konularda Anayasa Mahkemesi`ne Bireysel Başvuru

KAYA K.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017

2016

2016

Bir Toplum Mühendisliği Aracı Olarak Hukuk

KAYA K.

in: Hukuk Politikası, Prof. Dr. Ali Şafak Balı , Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.137-179, 2016


Congress and Symposium Activities

16 October 2019 - 17 October 2019

16 October 2019 - 17 October 2019

International Conference on Religion, Governance and Sustainable Development - Balance or Imbalance between Reason and Revelation; Law and ReligionSustainable Development

Invited Speaker

Kuala-Lumpur-Malaysia

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Cinsel Suçlar ve Medya; Cinsel Suçlar ve Medya PaneliSustainable Development

Working Group

Ankara-Turkey

01 February 2014 - 01 February 2014

01 February 2014 - 01 February 2014

Working Group

Afyon-Turkey

Scholarships

2017 - 2021

2017 - 2021

Avicenna-Studienwerk - Promotionsförderung

Special Institutions and Organizations