Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GÜNÜMÜZ ÂŞIKLIK GELENEĞİ İCRA ORTAMLARI BAĞLAMINDA ÂŞIK YARIŞMALARI, ŞENLİKLER VE FESTİVALLER

ERCİYES AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİ, sa.501, ss.28-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖMER FUÂDÎ’NİN DEVRAN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE DEVRAN RİSALESİ

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, sa.91, ss.147-168, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NASREDDİN HOCA FIKRALARININ TOPLUMSAL ZEKÂ KURAMIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi Türkiyat, cilt.2017, sa.20, ss.101-111, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA GELENEKSEL EL SANATLARI VE KÜLTÜR VE TÜRİZM BAKANLIĞI

Turkish Studies, cilt.10, sa.16, ss.109-126, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YAŞAYAN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS MÜZESİ:BANDIRMA İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

II. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU, 17 - 19 Eylül 2019

TÜRK İRFAN GELENEĞİNDE DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİK:MUHAMMED BAHAEDDİN NAKŞİBEND, HACI BAYRAM-I VELİ VE MEHMED ZAHİD KOTKU

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (DİN VE TOPLUM SEMPOZYUMU), 17 Ekim 2108 - 21 Ekim 2018

Geleneklerde Değişim ve Dönüşüm: Gagauzeli Hıdırellez Kutlamaları ve Şenlikleri

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2017, ss.425

Dünden Bugüne Kızılcahamam ve Çevresi Halk Kültürü Çalışmaları Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler

100. Yılında Yabanabad’dan Kızılcahamam’a Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2015

ANKARA SAVAŞI, YILDIRIM BEYAZİD VE TİMUR ÜZERİNE HALK ANLATILARI

BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇUBUK VE ÇEVRESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 9 - 10 Ekim 2015

Nasrettin Hoca Fıkralarının Toplumsal Zeka Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Nasrettin Hoca Sempozyumu, Konya, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2015

GÜNÜMÜZ TÜRK HALK TİYATROSU İCRA ORTAMLARINDA DEĞİŞİM CE DÖNÜŞÜM

VII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ, 30 Eylül - 04 Ekim 2013

ANKARA MİSKET TÜRKÜSÜNÜN HALKBİLİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

KÜLTÜRÜMÜZDE TÜRKÜ SEMPOZYUMU, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2011, cilt.2

İki Düğün Bir Bütün: Türk ve Ürdün Kültüründe Düğün Müşterekleri

Türk Arap Müşterek Değerler Sempozyumu, Amman, Ürdün, 12 - 15 Mayıs 2013

Son Dönem Türk Siyaset Retoriginde Nasrettin Hoca Fıkralarına Yapılan Atıflar

21. Yüzyıl Nasredin Hoca İle Anlamak, Konya, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2008, ss.83-105

Kitap & Kitap Bölümleri

ANKARA: ANKARA TAVA

BİR YERİN TABAKTAKİ KİMLİĞİ, YILDIRIM SAÇILIK Melahat, ÇEVİK Samet, Editör, DETAY YAYINCILIK, Ankara, ss.63-69, 2019

ERDEK SEYİTGAZİ YATIRI (TÜRBESİ) İLE İLGİLİ İNANIŞLAR

ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU TAM BİLDİRİLER KİTABI 1, METE ZEKAİ, AYDIN AHMET, AYDIN GÜLNİL, GÜRBÜZ EMRE, Editör, BANDIRMA ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Balıkesir, ss.547-554, 2019

Günümüz Meddahlık Geleneği Üzerine Bir Değerlendirme

TÜRKLÜK BİLİMİNDE GÜR BİR SES PROF. DR. İSA ÖZKAN’xxA ARMAĞAN, İbrahim DİLEK, İhsan KALENDEROĞLU, Editör, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Ankara, ss.249-270, 2019

Tekke Tasavvuf Şiiri ve Hacı Bayram Veli’xxnin Ne Oldu Bu Gönlüm İlahisi

Prof Dr Özkul Çobanoğlu Armağanı, Metin Eren, Mehmet Karaarslan, Abdusselam Arvas, Editör, Hakim Yayınevi, Ankara, ss.486-503, 2015

Toplumsal Kültürümüzde Değerler

Çalışan Gençlik ve Değerler, Güngör, Özcan, Editör, Akçağ Yayınevi, Ankara, ss.263-283, 2015

Ansiklopedide Bölümler

Enyclopedia of Akhilik

İhlas Gazetecilik A..Ş., ss.99-99, 2017