Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü

 • 2007 - 2012 Araştırma Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2000 - 2007 Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 1999 - 2000 Araştırma Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 1996 - 1999 Araştırma Görevlisi

  Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Öğretmenlik Uygulama (Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

 • Lisans MODERN MANTIK

 • Yüksek Lisans MANTIK METİNLERİ

 • Lisans Osmanlıca Felsefe Metinleri

 • Lisans Mantık

 • Lisans ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

 • Yüksek Lisans MANTIK FELSEFESİ

 • Yüksek Lisans MANTIK YANLIŞLARI

 • Yüksek Lisans MANTIK TARİHİ

 • Lisans KLASİK MANTIK

 • Lisans Öğretmenlik Uygulama (Ankara Anadolu Lisesi)

 • Doktora Mantık Yanlışları

Yönetilen Tezler