Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

New mathematical models for team formation of sports clubs before the match

Central European Journal of Operations Research, cilt.27, sa.1, ss.93-109, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pace making and worker reassignment for assembly line rebalancing

SN Applied Sciences, cilt.2, sa.9, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesindeki Seçim Problemlerinin Karar Vericilerine göre Sınıflandırılması: Yöneylem Araştırması Yaklaşımı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.57, sa.3, ss.455-465, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimization of Harmony in Team Formation Problem for Sports Clubs: A Real-Life Volleyball Team Application

International Journal of Applied Science and Technology, cilt.8, sa.2, ss.11-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Weighting the Positions and Skills of Volleyball Sport by Using AHP: A real life application

IOSR Journal of Sports and Physical Education, cilt.4, sa.1, ss.23-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spor Kulüplerinde Maç Öncesi Takım Kurma Probleminde Oyun Teorisinin Uygulanabilmesi için Ödemeler Matrisinin Oluşturulma Yöntemleri

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 38. Ulusal Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Structuring Decision Making Problems for Mobile Games: A Systematical Overview

12th Internatıonal Conference On Challenges In Industrıal Engıneerıng And Operatıons Management, 11 - 12 Eylül 2018

Spor Kulüplerinde Mac Öncesi Takımurma Probleminde Oyun Teorisinin Uygulanabilmesi için Ödemeler Matrisinin Oluşturulma Yöntemleri

38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM), Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018

Spor Kulüplerinde Maç Öncesi Takım Kurma Problemi için Çok Ölçütlü Matematiksel Model Önerisi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 37. Ulusal Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017

Spor Kulüplerinde Maç Öncesi Takım Kurma Problemi için Hedef Programlama Modeli Önerisi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 36. Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016

A new mathematical model for team formation problem in sports clubs

28th European Conference on Operational Research, Poznan, Polonya, 3 - 07 Temmuz 2016

Spor Kulüplerinde Maç Öncesi Takım Kurma Problemi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015

The team formation problems in different stages for multi-player sports

27th European Conference on Operational Research, Glasgow, İngiltere, 12 - 15 Temmuz 2015