Araştırma Alanları

 • Endüstri Mühendisliği

 • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

 • Çok Amaçlı Eniyileme

 • Doğrusal Programlama

 • Global Eniyileme

 • Tamsayı ve Karışık Tamsayı Programlama

 • Tesis Yerleşim ve Tasarımı

 • İmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi

 • Hizmet Sistemleri Modellemesi ve Analizi

 • Proje Yönetimi

 • Yerleşim Analizi

 • Karar Kuramı

 • Çok Kriterli Karar Verme

 • Karar Destek Sistemleri