Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Place of Atopy in the Aetiology of Acute Appendicitis in Children.

The West Indian medical journal, cilt.65, ss.287-290, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship of CD95 and COX-2 in renal cell carcinomas with survival and other prognostic parameters: A tissue microarray study

Journal of the Pakistan Medical Association, cilt.65, ss.597-601, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Agmatine as retinal protection from ischemia-reperfusion injury in guinea pigs

Japanese Journal of Ophthalmology, cilt.53, ss.219-224, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of silica exposure on upper airways and eyes in denim sandblasters

Rhinology, cilt.46, ss.328-333, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Alveolar echinococcosis of the brain in five patients

Journal of Clinical Neuroscience, cilt.15, ss.1105-1109, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilateral galactocele in a male infant

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.38, ss.481-483, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A preliminary histopathological study of the effect of agmatine on diffuse brain injury in rats

Journal of Clinical Neuroscience, cilt.15, ss.1125-1129, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Epithelioid hemangioendothelioma of the submandibular gland

Auris Nasus Larynx, cilt.35, ss.157-159, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Huge teratoma of the fallopian tube: A case report

Journal of Reproductive Medicine for the Obstetrician and Gynecologist, cilt.52, ss.247-249, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Is growth hormone a radioprotective agent?

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, cilt.20, ss.293-298, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of indomethacin in the rat aneurysm model

Annals of Vascular Surgery, cilt.20, ss.369-375, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neurenteric cyst of the upper cervical spine: Excision via posterior approach

Pediatric Neurosurgery, cilt.42, ss.54-56, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of sevoflurane and desflurane in CA1 after incomplete cerebral ischemia in rats

Saudi Medical Journal, cilt.26, ss.1424-1428, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Silicosis caused by sandblasting of jeans in Turkey: A report of two concomitant cases

Journal of Occupational Health, cilt.47, ss.346-349, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma: A case report and review of literature

International Journal of Clinical Practice, cilt.59, ss.103-105, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Management of bilateral fallopian tube carcinoma coexistent with tuberculous salpingitis

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, cilt.31, ss.65-67, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of zinc sulphate in the prevention of radiation-induced dermatitis

Journal of Radiation Research, cilt.45, ss.543-548, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mediastinal lymphadenopathy due to mycobacterial infection

Japanese Journal of Infectious Diseases, cilt.57, ss.124-126, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prognostic significance of morphologic parameters in renal cell carcinoma

International Journal of Clinical Practice, cilt.58, ss.333-336, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quiz case

European Journal of Radiology, cilt.49, ss.179-181, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Left ventricular outflow tract myxoma

European Journal of Echocardiography, cilt.4, ss.339-341, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neurodegenerative effect of electrocauterization on spinal nerve root: An experimental study

International Journal of Neuroscience, cilt.113, ss.1527-1535, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Right atrial thrombus following closure of an atrial septal defect

Heart, cilt.89, ss.726, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparative vestibulotoxicity of different aminoglycosides in the guinea pigs

Yonsei Medical Journal, cilt.44, ss.517-522, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microscopic polyangiitis in a pregnant woman

Southern Medical Journal, cilt.95, ss.1441-1443, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oxidant/antioxidant status in blood of patients with malignant breast tumour and benign breast disease

Cell Biochemistry and Function, cilt.20, ss.327-331, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A giant teratoma of the tongue

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, cilt.66, ss.189-192, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A hydatid cyst of the thyroid gland

Journal of International Medical Research, cilt.30, ss.206-209, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydatid disease of the liver in children: Evaluation of surgical treatment

Journal of International Medical Research, cilt.30, ss.66-70, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intramedullary spinal tuberculoma: A case report

Spine, cilt.25, ss.2265-2268, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Baş-Boyun Kanserleri Patolojisinde Yenilikler

Turkiye Klinikleri J Med Oncol, cilt.11, ss.103-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baş-Boyun Skuamoz Hücreli Karsinomların Moleküler Patolojisi

Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Quiz case

European Journal of Radiology Extra, cilt.47, ss.41-43, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilateral Böbrekte Renal Hücreli Karsinom ve Onkositoma

20. Ulusal Patoloji Kongresi,Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Pleomorfik Ksantoastrositom Anaplastik Tip mi

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Üst Dudakta Yerleşik İntramuskuler Hemanjiom

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Testiste Primer Malign Lenfoma Diffüz Large B Cell Lenfoma

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Epiteloid hemanjioendoteliyoma

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Pseudotümoral Lenfoid Hiperplazi Olgu Sunumu

19. Ulusal Patoloji Kongresi, Girne-Kıbrıs, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2009

Harlequin İktiyozis Olgu Sunumu

18. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2008

Telangiectatic Osteosarcoma of the Mandibula A Case Report

17. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 13 Eylül 2007

Glassy Cell Carcinoma of the Uterine Cervix A Case Report

17. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 13 Eylül 2007

Primary Small Cell Bladder Carcinoma A Case Report

17. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 13 Eylül 2007

Mandibulaya ve orbita tabanına metastaz yapmış bir invaziv duktal karsinoma olgusu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Nadir Görülen Agressif Seyirli Bir Pulmoner Malignensi Sarkomatoid Karsinoma

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007

Neuroendocrine Carcinoma of Breast A Case Report of Solid Type

17. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 Eylül - 13 Mayıs 2007

Bir Erkek İnfantta Bilateral Galaktosel Bir Olgu Raporu ve Literatür İncelemesi

XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Konya, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2006

Meme Tüberkülozu Bir Yıl İçinde Başvuran 3 Hastanın Analizi

VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2005

İntraparankimal Castleman s Hastalığı

III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2005

Silikozis Gelişiminde Yeni Bir İş Kolu Kot Taşlama

Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2005

Primer Peritoneal Seröz Karsinom Olgu Sunumu

XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2003

Primer Tubal Adenokarsinom Olgu Sunumu

XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2003

Prolifere Trikilemmal Tümör Pilar Tümör

XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2003

Merkel Hücreli Karsinom Olgu Sunumu

XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2003

Primer Vajinal Leiomyosarkom

XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2003

Mesanenin Verrüköz Karsinomu

XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2003

Salivar Duktus Karsinomu Olgu Sunumu

XVI. Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2003

İntraabdominal Basınç Artışının Endokrin Pankreas Üzerine Etkileri

XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, Kayseri, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2003

Çocuk Medulloblastomlarında c erbB 2 Ekspresyonu ve Ki 67 LI ile İlişkisi

XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2002

Erzurum Yöresinde Çocuklarda İzlenen Lenfoma Olguları

XII. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2002

The Renal Effects of Tramadol After Isoflurane Anesthesia

10th International Pain Clinic World Society of Pain Clinicians, 4 - 08 Mayıs 2002

İsofloran Anestezisi Sonrası Ketorolak ın Renal Etkileri

Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2002

Çocukluk Çağı Karaciğer Kist Hidatiklerinde Cerrahi Tedavi

45. Milli Pediatri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 30 Eylül - 05 Ekim 2001

Prognostic Value of p53 Mutations in Colorectal Cancers

Joint Meeting Of M.S.C.P. and T.A.C.S. 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, Antalya -Turkey, 9 - 13 Eylül 2001

Posterior Mediastinal Yerleşimli Kistik Matür Teratom

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2000

Mandibulanın Dev Odontojenik Ameloblastomu

17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2000

Bir Kaudal Regresyon Sendromu Varyantı

XI.Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2000

Hipofiz Adenomunu Taklit Eden Nadir İntrakraniyal Tümörler

XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 1998

Cemento Ossifiye Fibrom

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi. Antalya, 28 - 01 Ekim 1998

Histopathological and Clinical Evaluation of Bowen s Disease

Dermatopathology in Anatolia, IInd Regional Clinicopathological Colloquium and Ist Platform on the Progress of Dermatology and Dermatopathology in Middle-East, Balkanian and Cauccasion Countries, 19 - 21 Eylül 1997