Nadir Görülen Agressif Seyirli Bir Pulmoner Malignensi Sarkomatoid Karsinoma


YEKELER E., VURAL S., ÇELİK O., ERDOĞAN F.

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007

  • Basıldığı Ülke: Türkiye