Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İran Edebiyatında Şem ve Pervanenin Anlam Serüveni

Erdem, sa.78, ss.183-208, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ferîdüddîn Attâr’ın Muhtarnâme’si ve Hayret Makamı

Nüsha, cilt.16, sa.43, ss.167-178, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ferîdüddîn Attâr ve Bir Gazelinin İncelenmesi

CRSS, cilt.1, sa.2, ss.27-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İranlı Çağdaş Şair Sîmîn-i Behbehânî’nin Şiirinde Dert ve Kadın

Uluslararası Çağdaş İran Edebiyatında Kadın Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2017

Mes‘ud Sa‘d Salman, His Life and The Historical Personalities in His Diwan

VII. Annual Conference of Iranian Studies (SEI), Sociedad Espanola de Iranologia, Madrid, İspanya, 16 - 17 Ekim 2017

Şiirle Aktarılan Tarihi Bilgi Kelîm-i Kâşânî

I. Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 21-23 Eylül 2017, 21 - 23 Eylül 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Bir Edebi Akımın Oluşmasında Kadın Şairlerin Rolü

Çağdaş İran Edebiyatında Kadın, , Editör, Hece, Ankara, ss.275-292, 2019

Kadın Yazarların Kaleminden Kısa Savaş Öykülerinin Göstergebilimsel Analizi

Çağdaş İran Edebiyatında Kadın, , Editör, Hece, Ankara, ss.339-376, 2018