Şiirle Aktarılan Tarihi Bilgi Kelîm-i Kâşânî


KOPUZ ÇETİNKAYA F.

I. Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 21-23 Eylül 2017, 21 - 23 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri