Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship between Emotional Labor Behavior and Burnout Level of Football Coaches

International Journal of Higher Education, cilt.8, sa.2, ss.7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Relationship between Social Connectedness Level and Just World Beliefs of Prospective Teachers

Asian Journal of Education and Training, cilt.5, sa.1, ss.243-247, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Relationship between Leisure Satisfaction and Smartphone Addiction of University Students

Asian Journal of Education and Training, cilt.5, sa.1, ss.229-235, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FUTBOLDA ANTRENÖR-SPORCU İLİŞKİSİ VE SÜREKLİ SPORTİF KENDİNE GÜVEN ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.103-112, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.1-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research on the Relationship between Trainers’ Turnover Intention and Organizational Justice

International Journal of Higher Education, cilt.8, sa.1, ss.181-192, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlik Liderlerinin İzlenim Yönetimi Davranışlarının İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.41-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antrenörlerin Sosyal Kaytarma Algılarının İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cimnastik Antrenörlerinin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi

TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, sa.8, ss.377-398, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

International journal of Science Culture and Sport, cilt.3, sa.11, ss.133, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Yetenekle İlgili Bölümlerde Okuyan Öğrencilerin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi

International journal of Science Culture and Sport, cilt.2, sa.5, ss.525, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spor Lisesi Öğrencilerinin Akran İlişkileri ve Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

II. World Congress of Sport Sciences Researches, 21 - 24 Mart 2019

Serbest Zaman Aktivitelerine Katılım Motivasyonu: Üniversite Personeli Örneği

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, MUĞLA/BODRUM, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.253-254

Muay Thai Hakemlerinin Öz Yeterlilik ve Karar Verme Stilleri İlişkisi

6.Internatioanl Conferance on Science, Culture and Sport, 24 - 27 Nisan 2018

Gençlik Liderlerinde Öz liderlik ve İzlenim Yönetimi Davranışlarının İlişkisi

World Congress of Sport Sciences Researches, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, ss.733

Muay Thai Antrenörlerinin Duygusal Emekleri ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

1936 Berlin Olimpiyat Oyunlarının Olimpik İlkeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi

ERPA International Congress on Education, ERPA Congress, 4 - 07 Haziran 2015

Fitness Merkezi Müşterilerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklenti Ve Algilari

2nd International Sports Science, Tourism and Recreation Student Congress, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Examination of trait anxiety levels of physical education and sports students (Ibrahim Cecen University case)

ERPA INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION (ERPA CONGRESS 2014), İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, cilt.152, ss.399-402

Türk Spor Kültüründe Çevgan Oyunu Ve Polo Olarak Günümüze Yansıması

2.Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2013

Kitap & Kitap Bölümleri