Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2014 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Dr), Türkiye

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Spor tesisi yöneticilerinin girişimcilik eğilimi ve liderlik davranış özelliklerinin incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Dr)

 • 2010 Yüksek Lisans

  Özel yetenekle ilgili bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin rekreasyonel aktivitelere katılımlarına engel olabilecek unsurların belirlenmesi

  Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)