Doç.Dr.

ERTUĞRUL KARAKAYA


Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Halkla ilişkiler ve Tanıtım Pr.

Eğitim Bilgileri

2008 - 2013

2008 - 2013

Doktora

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1997 - 2007

1997 - 2007

Yüksek Lisans

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1991 - 1996

1991 - 1996

Lisans

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Kişilik tiplerinin satış performansı üzerindeki etkisi ve süpermarket zincirlerinde bir uygulama

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007

2007

Yüksek Lisans

Rekabet avantajı sağlaması açısından müşteri ilişkileri yönetimi ve bir süpermarket uygulaması

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Pazarlama, İthalat-İhracat, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Dış Ticaret Bölümü

2013 - 2020

2013 - 2020

Dr.Öğr.Üyesi

Kırıkkale Üniversitesi, Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Toptan Ve Perakende Satış Bölümü

2008 - 2013

2008 - 2013

Öğretim Görevlisi

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Dış Ticaret Bölümü

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Dış Ticaret Bölümü

2009 - 2020

2009 - 2020

Bölüm Başkanı

Kırıkkale Üniversitesi, Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Toptan Ve Perakende Satış Bölümü

2010 - 2019

2010 - 2019

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

Kırıkkale Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2013 - 2017

2013 - 2017

MYO Müdürü

Kırıkkale Üniversitesi, Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Toptan Ve Perakende Satış Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

İş Kurma Girişimciliği

Ön Lisans

Ön Lisans

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Travmatik Olayların Tüketici Davranışlarına Etkilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

KARAKAYA E. , BOZACI İ., GÖKDENİZ İ.

Turkish Studies- Economics, Finance, Politics, cilt.15, sa.4, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Yapıcı Özür Dilemenin Müşteri Affediciliğindeki Rolü: Kırıkkale İlinde Market Alışverişlerine Yönelik Bir Araştırma

KARAKAYA E., BOZACI İ.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.1331-1347, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Relationships among Sleeplessness and Consumer Decision Making Styles: An Investigation with Vocational High School Students

KARAKAYA E.

British Journal of Marketing Studies, cilt.5, sa.8, ss.39-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Effects of the Personality Types on the Sales Performance and an Application in Supermarket Chains

KARAKAYA E.

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, cilt.7, sa.9, ss.417-431, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yeme Bozukluğu ile İlişkili Faktörler: Kırıkkale İlinde Bir Alan Araştırması

KARAKAYA E.

Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.49, ss.210-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Müşteri Duyguları ile Müşteri Memnuniyeti, Sadakati ve Satın Alma Sonrası Kolaylık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Yüksekokul Öğrencileri ile Gerçekleştirilen Bir Saha Çalışması

KARAKAYA E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, cilt.10, sa.50, ss.747-757, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞIYLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER VE SONUÇLARI: KIRIKKALE İLİNDE GERÇE

KARAKAYA E.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.4, ss.435-456, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

TİNSELLİK VE DİNDARLIK İLE TÜKETİCİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN

KARAKAYA E.

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.7, ss.333-350, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

KÜLTÜR İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ORTAKLIK KÜLTÜRÜ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ: KIRIKKALE İLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

GÜLER Y. B. , BOZACI İ., KARAKAYA E.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.23-33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A Comparison of Consumer Attitudes toward Foreign and National Historical Language Used Brand Names: An Investigation in City of Kirikkale

KARAKAYA E.

International Journal of Business and Management Invention, cilt.5, sa.10, ss.32-39, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Effectiveness of Entrepreneurship Training: KUSEM Example

ÖZTÜRK L., BAYRAKDAR S., KARAKAYA E.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.49-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Şikayet Yönetim Süreci Sonrası Memnuniyeti Etkileyen Faktörler Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma

GÖKDENİZ İ., BOZACI İ., KARAKAYA E.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.26, ss.173-185, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Satış Temsilcilerinin Müşteriye Karşı Tutum ve Davranışlarının Müşteri Tercihlerindeki Etkisi, Bir Zincir Hazır Giyim Mağazası Örneği

GÜLER Y. B. , KARAKAYA E.

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, cilt.44, sa.4, ss.1-18, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

DÖNÜŞÜMÜ ÖZENDİRMEDE TOPLUM TABANLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI: TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ

KARAKAYA E.

ECLSS International Online Conference Economics and Social Siences, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2020

2018

2018

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme PerformansıAçısından Önceliklendirilmesi

KARAKAYA E. , GÖKDENİZ İ.

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 Nisan 2018, ss.260

2018

2018

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi

GÖKDENİZ İ., KARAKAYA E. , ERDAL AKYÜZ N.

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 Nisan 2018, ss.247

2017

2017

Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Tüketici Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

KARAKAYA E.

Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.520-533

2017

2017

Helal Algılamaları ve Dindarlık ile HelalGıda Tercihi İlişkilerinin İncelenmesi: Kırıkkale İlinde Bir Alan Araştırması

KARAKAYA E. , BOZACI İ., GÜLER Y. B.

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.164-173

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinin Kariye PlanlarınaEtki Eden Faktörler

KARAKAYA E. , SOLUNOĞLU A., GÜRSOY Y. E.

UMYOS 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

2009

2009

Bütünleşik Şehir Pazarlaması-Şehirlerin Dışarı Açılan Yüzleri Üniversiteler: Kırıkkale’de Bir Araştırma

DURUKAN T., GÜLER Y. B. , KARAKAYA E.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Bölgesel Kalkıma Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE İNSANKAYNAKLARI YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KARAKAYA E. , GÖKDENİZ İ., AYDIN Ş. N.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar Cilt 4, Prof.Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN, Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.365-380, 2019

2019

2019

Satın Alma Sürecinde Utanmada Sosyal Etkileşim Kaygısı Ve SosyalFobinin Rolü Üzerine Bir Araştırma

KARAKAYA E.

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI II, BURAK NAKIBOĞLU, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ A.Ş., Ankara, ss.125-139, 2019

2018

2018

HAVA DURUMU KAYNAKLI DÜRTÜSEL SATIN ALMADA HAVA DURUMU DUYARLILIĞININ ROLÜ: KIRIKKALE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

KARAKAYA E.

SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR CİLT 2, Prof.dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Doç. Dr. Murat Cem DEMİR, Dr.Öğr.Üye. Olcay TİRE, Dr. Öğr.Üye. İbrahim Sena ARVAS, Dr. Köksal ODABAŞ, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.95-110, 2018

2018

2018

”Müşteri Minnettarlığına ilişkin Faktörlerin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine bir Araştırma”

BOZACI İ., KARAKAYA E.

Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar I, Neşe Çoban ÇELİKDEMİR, A.Ozan ONAĞ, Özgür AKPINAR, Editör, IJOPEC PUBLICATION LTD. LONDON/U.K., Londrina, ss.200-213, 2018