Assoc. Prof.

ERTUĞRUL KARAKAYA


İletişim Fakültesi

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Halkla ilişkiler ve Tanıtım Pr.

Education Information

2008 - 2013

2008 - 2013

Doctorate

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

1997 - 2007

1997 - 2007

Postgraduate

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Undergraduate

Ihsan Dogramaci Bilkent University, Academy Of Applıed Technology And Busıness Admınıstratıon, Department Of Tourısm And Hotel Management, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Kişilik tiplerinin satış performansı üzerindeki etkisi ve süpermarket zincirlerinde bir uygulama

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences

2007

2007

Postgraduate

Rekabet avantajı sağlaması açısından müşteri ilişkileri yönetimi ve bir süpermarket uygulaması

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Marketing, Import-Export, Entrepreneurship and Innovation Management

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Dış Ticaret Bölümü

2013 - 2020

2013 - 2020

Assistant Professor

Kirikkale University, Fatma Şenses Socıal Scıences Vocatıonal School, Department Of Wholesale And Retaıl Sales

2008 - 2013

2008 - 2013

Lecturer

Kirikkale University, Kırıkkale Vocatıonal School, Department Of Hotel, Restaurant And Caterıng

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Dış Ticaret Bölümü

2020 - 2021

2020 - 2021

Deputy Director of Junior College

Ankara Yildirim Beyazit University, Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Dış Ticaret Bölümü

2009 - 2020

2009 - 2020

Head of Department

Kirikkale University, Fatma Şenses Socıal Scıences Vocatıonal School, Department Of Wholesale And Retaıl Sales

2010 - 2019

2010 - 2019

Director of Continuing Education Center

Kirikkale University, Contınuıng Educatıon Applıcatıon And Research Center

2013 - 2017

2013 - 2017

Director of Vocational School

Kirikkale University, Fatma Şenses Socıal Scıences Vocatıonal School, Department Of Wholesale And Retaıl Sales

2010 - 2012

2010 - 2012

Deputy Director of Junior College

Kirikkale University, Kırıkkale Vocatıonal School, Department Of Hotel, Restaurant And Caterıng

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Startup Entrepreneurship

Associate Degree

Associate Degree

Customer Relationship Management

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Travmatik Olayların Tüketici Davranışlarına Etkilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

KARAKAYA E. , BOZACI İ., GÖKDENİZ İ.

Turkish Studies- Economics, Finance, Politics, vol.15, no.4, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2019

2019

Yapıcı Özür Dilemenin Müşteri Affediciliğindeki Rolü: Kırıkkale İlinde Market Alışverişlerine Yönelik Bir Araştırma

KARAKAYA E., BOZACI İ.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.1331-1347, 2019 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Relationships among Sleeplessness and Consumer Decision Making Styles: An Investigation with Vocational High School Students

KARAKAYA E.

British Journal of Marketing Studies, vol.5, no.8, pp.39-48, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Effects of the Personality Types on the Sales Performance and an Application in Supermarket Chains

KARAKAYA E.

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.7, no.9, pp.417-431, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Yeme Bozukluğu ile İlişkili Faktörler: Kırıkkale İlinde Bir Alan Araştırması

KARAKAYA E.

Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.49, pp.210-224, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Müşteri Duyguları ile Müşteri Memnuniyeti, Sadakati ve Satın Alma Sonrası Kolaylık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Yüksekokul Öğrencileri ile Gerçekleştirilen Bir Saha Çalışması

KARAKAYA E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, vol.10, no.50, pp.747-757, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞIYLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER VE SONUÇLARI: KIRIKKALE İLİNDE GERÇE

KARAKAYA E.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.4, pp.435-456, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

TİNSELLİK VE DİNDARLIK İLE TÜKETİCİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN

KARAKAYA E.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.7, pp.333-350, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

A Comparison of Consumer Attitudes toward Foreign and National Historical Language Used Brand Names: An Investigation in City of Kirikkale

KARAKAYA E.

International Journal of Business and Management Invention, vol.5, no.10, pp.32-39, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

The Effectiveness of Entrepreneurship Training: KUSEM Example

ÖZTÜRK L., BAYRAKDAR S., KARAKAYA E.

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.2, no.3, pp.49-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Şikayet Yönetim Süreci Sonrası Memnuniyeti Etkileyen Faktörler Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma

GÖKDENİZ İ., BOZACI İ., KARAKAYA E.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.26, pp.173-185, 2011 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Satış Temsilcilerinin Müşteriye Karşı Tutum ve Davranışlarının Müşteri Tercihlerindeki Etkisi, Bir Zincir Hazır Giyim Mağazası Örneği

GÜLER Y. B. , KARAKAYA E.

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, vol.44, no.4, pp.1-18, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

DÖNÜŞÜMÜ ÖZENDİRMEDE TOPLUM TABANLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI: TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ

KARAKAYA E.

ECLSS International Online Conference Economics and Social Siences, İstanbul, Turkey, 28 - 29 June 2020

2018

2018

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme PerformansıAçısından Önceliklendirilmesi

KARAKAYA E. , GÖKDENİZ İ.

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.260

2018

2018

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi

GÖKDENİZ İ., KARAKAYA E. , ERDAL AKYÜZ N.

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.247

2017

2017

Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Tüketici Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

KARAKAYA E.

Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017, pp.520-533 Sustainable Development

2017

2017

Helal Algılamaları ve Dindarlık ile HelalGıda Tercihi İlişkilerinin İncelenmesi: Kırıkkale İlinde Bir Alan Araştırması

KARAKAYA E. , BOZACI İ., GÜLER Y. B.

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.164-173

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinin Kariye PlanlarınaEtki Eden Faktörler

KARAKAYA E. , SOLUNOĞLU A., GÜRSOY Y. E.

UMYOS 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2015

2009

2009

Bütünleşik Şehir Pazarlaması-Şehirlerin Dışarı Açılan Yüzleri Üniversiteler: Kırıkkale’de Bir Araştırma

DURUKAN T., GÜLER Y. B. , KARAKAYA E.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Bölgesel Kalkıma Kongresi, Turkey, 14 - 16 November 2009

Books & Book Chapters

2019

2019

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE İNSANKAYNAKLARI YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KARAKAYA E. , GÖKDENİZ İ., AYDIN Ş. N.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar Cilt 4, Prof.Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN, Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.365-380, 2019

2019

2019

Satın Alma Sürecinde Utanmada Sosyal Etkileşim Kaygısı Ve SosyalFobinin Rolü Üzerine Bir Araştırma

KARAKAYA E.

in: PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI II, BURAK NAKIBOĞLU, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ A.Ş., Ankara, pp.125-139, 2019

2018

2018

HAVA DURUMU KAYNAKLI DÜRTÜSEL SATIN ALMADA HAVA DURUMU DUYARLILIĞININ ROLÜ: KIRIKKALE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

KARAKAYA E.

in: SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR CİLT 2, Prof.dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Doç. Dr. Murat Cem DEMİR, Dr.Öğr.Üye. Olcay TİRE, Dr. Öğr.Üye. İbrahim Sena ARVAS, Dr. Köksal ODABAŞ, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.95-110, 2018

2018

2018

”Müşteri Minnettarlığına ilişkin Faktörlerin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine bir Araştırma”

BOZACI İ., KARAKAYA E.

in: Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar I, Neşe Çoban ÇELİKDEMİR, A.Ozan ONAĞ, Özgür AKPINAR, Editor, IJOPEC PUBLICATION LTD. LONDON/U.K., Londrina, pp.200-213, 2018