Assoc. Prof. ERTUĞRUL KARAKAYA


İletişim Fakültesi, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Reklamcılık


Research Areas: Marketing, Import-Export, Entrepreneurship and Innovation Management, Public Relations, Advertising and Acquaint

Email: ertugrulkarakaya@aybu.edu.tr
Other Email: erkara@hotmail.com
Office Phone: +90 312 906 1835
Fax Phone: +90 312 985 0163
Web: https://avesis.aybu.edu.tr/ekarakaya
Address: Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı No:35 Çubuk Ankara

Metrics

Publication

28

Citiation (TrDizin)

22

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2013

2008 - 2013

Doctorate

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

1997 - 2007

1997 - 2007

Postgraduate

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Undergraduate

Ihsan Dogramaci Bilkent University, Academy Of Applıed Technology And Busıness Admınıstratıon, Department Of Tourısm And Hotel Management, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Kişilik tiplerinin satış performansı üzerindeki etkisi ve süpermarket zincirlerinde bir uygulama

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences

2007

2007

Postgraduate

Rekabet avantajı sağlaması açısından müşteri ilişkileri yönetimi ve bir süpermarket uygulaması

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Marketing

Import-Export

Entrepreneurship and Innovation Management

Public Relations

Advertising and Acquaint

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İletişim Fakültesi, Public Relations and Advertising

2020 - 2021

2020 - 2021

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

2013 - 2020

2013 - 2020

Assistant Professor

Kirikkale University, Fatma Şenses Socıal Scıences Vocatıonal School, Department Of Wholesale And Retaıl Sales

2008 - 2013

2008 - 2013

Lecturer

Kirikkale University, Kırıkkale Vocatıonal School, Department Of Hotel, Restaurant And Caterıng

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, İletişim Fakültesi, Public Relations and Advertising

2020 - 2023

2020 - 2023

Director of Vocational School

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Meslek YüksekOkulu

2020 - 2021

2020 - 2021

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

2020 - 2021

2020 - 2021

Assistant Director of Vocational School

Ankara Yildirim Beyazit University, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2009 - 2020

2009 - 2020

Head of Department

Kirikkale University, Fatma Şenses Socıal Scıences Vocatıonal School, Department Of Wholesale And Retaıl Sales

2010 - 2019

2010 - 2019

Director of Continuing Education Center

Kirikkale University, Contınuıng Educatıon Applıcatıon And Research Center

2013 - 2017

2013 - 2017

Director of Vocational School

Kirikkale University, Fatma Şenses Socıal Scıences Vocatıonal School, Department Of Wholesale And Retaıl Sales

2010 - 2012

2010 - 2012

Assistant Director of Vocational School

Kirikkale University, Kırıkkale Vocatıonal School, Department Of Hotel, Restaurant And Caterıng

Non Academic Experience

2015 - Continues

2015 - Continues

Danışman (Müşavir)

LİTERDA GIDA A.Ş.

2006 - 2008

2006 - 2008

Pazarlama Müdürü

Karakaya Gıda Pazarlama

2004 - 2006

2004 - 2006

Satınalma Müdürü

Kiler Holding

1998 - 2004

1998 - 2004

Satınalma Müdürü

Yimpaş Holding

1996 - 1998

1996 - 1998

Uzman

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Marka Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Brand Management

Associate Degree

Associate Degree

Startup Entrepreneurship

Associate Degree

Associate Degree

Customer Relationship Management

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

DÖNÜŞÜMÜ ÖZENDİRMEDE TOPLUM TABANLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI: TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ

KARAKAYA E.

ECLSS International Online Conference Economics and Social Siences, İstanbul, Turkey, 28 - 29 June 2020

2018

2018

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşletme PerformansıAçısından Önceliklendirilmesi

KARAKAYA E., GÖKDENİZ İ.

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.260

2018

2018

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi

GÖKDENİZ İ., KARAKAYA E., ERDAL AKYÜZ N.

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.247

2017

2017

Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Tüketici Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

KARAKAYA E.

Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017, pp.520-533 Sustainable Development

2017

2017

Helal Algılamaları ve Dindarlık ile HelalGıda Tercihi İlişkilerinin İncelenmesi: Kırıkkale İlinde Bir Alan Araştırması

KARAKAYA E., BOZACI İ., GÜLER Y. B.

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.164-173

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinin Kariye PlanlarınaEtki Eden Faktörler

KARAKAYA E., SOLUNOĞLU A., GÜRSOY Y. E.

UMYOS 4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2015

2009

2009

Bütünleşik Şehir Pazarlaması-Şehirlerin Dışarı Açılan Yüzleri Üniversiteler: Kırıkkale’de Bir Araştırma

DURUKAN T., GÜLER Y. B., KARAKAYA E.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Bölgesel Kalkıma Kongresi, Turkey, 14 - 16 November 2009

Books & Book Chapters

2022

2022

Neuromarketing, Application Areas and Ethical Issues

Karakaya E., Aslan M.

in: Muhasebe-Pazarlama-Organizasyon: Teori ve Uygulama, ., Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.107-122, 2022

2019

2019

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE İNSANKAYNAKLARI YÖNETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KARAKAYA E., GÖKDENİZ İ., AYDIN Ş. N.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Ufuklar Cilt 4, Prof.Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN, Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.365-380, 2019

2019

2019

Satın Alma Sürecinde Utanmada Sosyal Etkileşim Kaygısı Ve SosyalFobinin Rolü Üzerine Bir Araştırma

KARAKAYA E.

in: PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI II, BURAK NAKIBOĞLU, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ A.Ş., Ankara, pp.125-139, 2019

2018

2018

HAVA DURUMU KAYNAKLI DÜRTÜSEL SATIN ALMADA HAVA DURUMU DUYARLILIĞININ ROLÜ: KIRIKKALE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

KARAKAYA E.

in: SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR CİLT 2, Prof.dr. Kürşat ÖZDAŞLI, Doç. Dr. Murat Cem DEMİR, Dr.Öğr.Üye. Olcay TİRE, Dr. Öğr.Üye. İbrahim Sena ARVAS, Dr. Köksal ODABAŞ, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.95-110, 2018

2018

2018

”Müşteri Minnettarlığına ilişkin Faktörlerin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine bir Araştırma”

BOZACI İ., KARAKAYA E.

in: Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar I, Neşe Çoban ÇELİKDEMİR, A.Ozan ONAĞ, Özgür AKPINAR, Editor, IJOPEC PUBLICATION LTD. LONDON/U.K., Londrina, pp.200-213, 2018