Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SOSYAL HIZMET MESLEĞI VE EĞITIMI ÇERÇEVESINDE FARKLILIKLARA SAYGI VETOPLUMSAL CINSIYET

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, sa.69, ss.1250-1258, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Özellikleri: Keçiören Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.68, ss.1098-1103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hafif Dereceli Zihinsel Engeli Olan Çocuğa Sahip Ailelerin Gereksinimleri: Ankara Örneğinde Bir Nicel Araştırma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.65, ss.1259-1268, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarında Tükenmişlik ve İş Doyumu

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.90-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta yaşam kalitesinde tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının önemi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.6-12, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveyn yoluyla munchausen sendromu olgularında sosyal hizmetin rolü

AİLE VE TOPLUM, sa.21, ss.40-49, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane ortamında sosyal hizmet uygulamaları ankara örneği

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.21, sa.2, ss.31-46, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de aileye yönelik sosyal politika ve hizmetler

AİLE VE TOPLUM, cilt.11, sa.5, ss.31-42, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koruyucu aile hizmetlerinde değerlendirme süreci

Aile ve Toplum, cilt.11, sa.4, ss.86-94, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı gelişimsel özellikleri olan çocuğa sahip ailelerin sorunları

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.25-37, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik perspektiften koruyucu aile hizmetleri

SAĞLIK VE TOPLUM, cilt.17, sa.2, ss.30-37, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir ergenin amputasyon sonrası tedavisinde sosyal hizmet uzmanının vaka yöneticisi rolü

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.39-48, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Tedbiri Olan Çocukların Bazı Özellikleri

Uluslararası 5.Adli Hemşirelik 4.Adli Sosyal Hizmet 3.Adli Gerontoloji Kongresi, 14 - 16 Kasım 2019

Bilimsel Araştırma Sonuçlarında Gösterilen Boşanma Nedenlerini Farklı Bilgilerle yeniden Değerlendirmek

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019 Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019

Sosyal Hizmet Müdahalesinde Tutumlarla Çalışmanın Önemi: Tutumlar Perspektifi

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019 Başken Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019

Eşleri Cezaevinde Olan Kadınların Evlilik Durumlarının Sosyal Hizmet Bakış Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017: (USHK17) Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

Psikiyatride Sosyal Hizmet Uygulamaları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İbni Sina Poster Günleri, Ankara, Türkiye, 08 Mayıs 2015

Okul ortamında dışlanan özel gereksinimli çocuklar ve okul sosyal hizmeti.

Sosyal Hizmet Sempozyumu ’09, 12-14 Kasım 2009. Başkent Üniversitesi, Ankara., Ankara, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2009, ss.259-263

Engelli bireylerin sosyal sorunları

Engelli Dostu Belediye Sempozyumu., Ankara, Türkiye, 27 Mayıs 2008, ss.25-31

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal İnceleme ve Değerlendirmede Kuramsal Bilgi ve Yetkinliğin Önemi

Sosyal Hizmette Kayıt ve Raporlama, , Editör, NİKA, Ankara, ss.113-124, 2020

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Alanı

Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN, Seda ATTEPE ÖZDEN, Editör, Nobel, Ankara, ss.71-74, 2018

Koruyucu Aile Bakımı ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar

Koruyucu Aile Olmak Hz. Peygamber’xxden Günümüze Yetimlerin Himaye Edilmesi, Bedriye YILMAZ, Editör, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, ss.89-110, 2018

Tıbbi Sosyal hizmete giriş ve tıbbi sosyal hizmet uzmanının rolleri. Tıbbi Sosyal Hizmet.

Tıbbi Sosyal Hizmet, Attepe Özden, Seda ve Özcan, Emre, Editör, Nobel, Ankara, ss.3-14, 2017

Sosyal İnceleme ve Değerlendirme

Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale, Dr. Didem Yücel ve Dr. M.Burak Gönültaş, Editör, Nobel, Ankara, ss.236-241, 2016

Koruyucu Aile Hizmetleri

Hz Peygamber Döneminden Günümüze Yetimlerin Himaye Edilmesi Koruyucu Aile Olmak, BEDRİYE YILMAZ, Editör, Türk Diyanet Vakfı,, Ankara, ss.83-99, 2014

Advocating role of social worker in child and adolescent psychiatry

Wokol Problemow Jakosci Zycia, Ed. Jadwigi Daszykowskiej, Miroslawa Rewery. , Editör, Petrus,, Krakow, ss.126-133, 2012