Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2013 - 2017 Doç.Dr.

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2012 - 2013 Doç.Dr.

  Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü

 • 2005 - 2012 Yrd.Doç.Dr.

  Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet

 • 2019 - 2020 Dekan Yardımcısı

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet

 • 2013 - 2017 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans SHU521 MAJÖR AİLE TERAPİSİ KURAMLARI II

 • Lisans SHB2016 SOSYAL HİZMET MEVZUATI

 • Doktora SH619 ALAN ÇALIŞMASI I

 • Lisans SHB302 AİLE TERAPİSİ KURAMLARI I

 • Yüksek Lisans SPU 503 İLERİ DÜZEY SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ I

 • Lisans SHB310 SOSYAL İNCELEME DEĞERLENDİRME VE RAPOR YAZMA

 • Doktora SH 601 KLİNİK SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI

 • Yüksek Lisans AED519 AİLE DANIŞMANLIĞINDA UYGULAMA

 • Doktora SGBE606 TEZ ÇALIŞMASI

 • Lisans SHB104 İLETİŞİM BECERİLERİ

 • Yüksek Lisans SPU 506 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II

 • Yüksek Lisans SGBE503 SEMİNER

 • Yüksek Lisans SPU 505 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I

 • Yüksek Lisans SPU 501 SOSYAL HİZMETTE POLİTİKA UYGULAMASI

 • Lisans SHB307 SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ

 • Yüksek Lisans SPU 502 İLERİ DÜZEY SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ II

 • Yüksek Lisans AED 504 MAJÖR AİLE TERAPİSİ KURAMLARI I

 • Doktora SH614 KLİNİK UYGULAMA VAKA TARTIŞMALARI

 • Yüksek Lisans SGBE506 TEZ ÇALIŞMASI

 • Yüksek Lisans AED528 BOŞANMA SÜRECİNDE AİLE VE ÇOCUKLARLA ÇALIŞMA

 • Lisans SHB212 KORUYUCU AİLE VE EVLAT EDİNME HİZMETLERİ

 • Lisans SHB208 BİREY VE AİLEYLE SOSYAL HİZMET

 • Yüksek Lisans PSİ501 AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

 • Lisans SHB304 TOPLUMLA ÇALIŞMA VE TOPLUM ORGANİZASYONU

 • Yüksek Lisans AED522 DÖNEM PROJESİ

 • Doktora SH 602 AİLE TERAPİSİ KURAM VE YAKLAŞIMLARI

 • Lisans SHB110 ALAN İNCELEMELERİ

 • Lisans SHB309 KRİZE MÜDAHALE

 • Yüksek Lisans AED 603 EVLİLİK ÖNCESİ AİLE DANIŞMANLIĞI

 • Yüksek Lisans SPU516 YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET POLİTİKALARI

 • Doktora SPU 501 SOSYAL HİZMETTE POLİTİKA UYGULAMASI