Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Benard Bosanquet-Estetik Tarihi

TYB Akademi, sa.23, ss.131-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sabahattin Ali’nin Şiirlerinde Yabancılaşma

HECE, sa.253, ss.737-747, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Zamanın Ruhuna Dair

Hece, sa.61, ss.290-298, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Emperyalizm Bağlamında Oryantalizm Kavramına Bir Bakış

Turkish Studies (Elektronik), ss.1269-1277, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turancılık Mefkûresi Bağlamında Halide Edib’in Yeni Turan’ına Dair

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültyesi Türkoloji Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.39-52, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Kültürü ve Milli Kimlik Bağlamında ‘Kozmopolitizm’

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.1, sa.1, ss.106-118, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yahya Kemal: ”Eve Dönem Adam”da Aidiyet Duygusu

Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2019, ss.88-96

Dİl-Edebiyat-Sanat ve İktidar İişkisi Bağlamında Abdullah Cevdet’xxin Kahriyat adlı eserinde Sultan II. Abdülhamit İmajı

I. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017, ss.209-221

Mehmet Âkif ve Mefkûrecilik

80 Yıl Sonra Mehmet Âkif, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2016, ss.101-106

Tarihi Roman’da Gerçeklik ve Kurgu İlişkisi

III. Uluslararası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, Konya, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, ss.214-222

Mehmet Âkif’te Aidiyet Duygusuna Dair

Mehmet Âkif, Asım ve Gençlik, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Aralık 2014, ss.114-128

Safahat’tan Hareketle Ana Çizgileriyle Mehmet Âkif’in Fikirlerine Bir Bakış

Mehmet Âkif 100 Yıl Sonra Berlinde, Berlin, Almanya, 19 - 21 Aralık 2014

Safahat’ta Meşrutiyet’İn ”Gölgeler”ine Dair

Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni-6, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Aralık 2013, ss.52-64

”Oryantalizm” ve Medeniyetler Çatışması” Kavramları Bağlamında Doğu’ya Bakış

Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Amman, Ürdün, 12 - 15 Nisan 2013, ss.160-171

”İslamofobia” Kavramına Oryantalizm ve Öteki Açısından Bir Bakış

II. Uluslararası İmgebilim Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ocak 2013, ss.51-56

Edebiyat Turizmine Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Edebiyat, Tarih ve Turizm Kavramları

II. Uluslararası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.419-426

Hüseyin Avni Cinozoğlu’nun Şiirlerinde Metinlerarasılık

I. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, Sinop, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, ss.367-371

Kitap & Kitap Bölümleri

II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlıcılık Fikir Hareketi ve Türk Edebiyatına Yansımları

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, İsmail Çetişli vd., Editör, Akçağ, Ankara, ss.621-638, 2020

Kahriyat

SONÇAĞ AKADEMİ, Ankara, 2019

ANA ÇİZGİLERİYLE MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ FİKİR HAREKETLERİ

Yeni Türk Edebiyatı, DOÇ. DR. FATİH SAKALLI, Editör, NOBEL, Ankara, ss.175-199, 2019

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN ANA ÇİZGİLERİ

Yeni Türk Edebiyatı, DOÇ. DR. FATİH SAKALLI, Editör, NOBEL, Ankara, ss.169-175, 2019

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Etkin Rol Oynayan Zümrelerin Türk Romanına Yansımalarına Bir Bakış

Gönül Sultanları, Şahsiyetleri ve Değerleri ile Ankara, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editör, Akçağ, Ankara, ss.511-531, 2018

Mehmet Âkif’in Şiirlerinde Entelektüel Yalnızlık ve İsyan Ahlâk

Çanakkale Ruhu ve Mehmet Âkif Ersoy, Orhan Söylemez, Editör, Berikan, Ankara, ss.275-285, 2016

Safahat’tan Hareketle Mehmet Âkif(Ersoy)’in Fikirlerine Tematik Bir Yaklaşım

Mehmet Âkif i Anlamak, Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Doç. Dr. İbrahim Tüzer, Editör, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Ankara, ss.159-193, 2013

Bilirkişi Raporları