Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Temel Görüşler ve Türk Romanından Hareketle Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Sürecine Tematik Bir Yaklaşım


YILMAZ S., KARATAŞ C.

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, no.10, pp.84-107, 2014 (Peer-Reviewed Journal)