Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dört Halife Dönemi Fetihlerinin Arka Planına Dair Bazı ‎Mülahazalar

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ‎ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, ss.2038-2057, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risalet Döneminde Ganimet ve Yağmacılık Bağlamında Üç Kavram -Nühbe- Gulûl- Sele

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arşiv Belgeleri Işığında Arnavutluk’xxta Bektaşi Toplumu Başkanlığı’xxnın Hizmetleri

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyer Kaynaklarına Göre Akabe Görüşmeleri

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.1-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risâlet Dönemi İlişkilerinde Bir Hakaret Unsuru Olarak Sebb ve Şetm

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.21-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyer Rivayetlerinde Bir Aktör Olarak Şeytan İblis

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, cilt.15, sa.30, ss.311-338, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risalet Döneminde Gayrimüslimlerle Dostluk

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.9, ss.235-254, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risalet Dönemi Savaşlarında Muhatap Sebep İlişkisi Bağlamında Temel Algılar

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, İAD, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risalet Döneminde Savaşın Meşruiyetine İlişkin Bir Rivayet Ss 201 242

IFDER, Iğdır Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt.1, ss.201-242, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risalet Dönemi Savaşlarının Başlamasında Mekke Döneminde Müslümanlara Yönelik Saldırıların Rolü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.43-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anahatlarıyla Cahiliye Toplumunda Savaş Sebepleri Ss, 93-114

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.93-114, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SİYERE DAİR İÇERİK MESELESİ -ŞİDDET MERKEZLİ OKUMALAR-

II. Uluslararası Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Temmuz 2019

HZ. PEYGAMBER VE AİLESİNİN AİLE İÇİ İLİŞKİLERDE KRİZ YÖNETİMİ

II. ULUSLAR ARASI MEVLİDİ NEBİ SEMPOZYUMU - PEYGAMBERİMİZ VE AİLE-, Şanlıurfa, Türkiye, 18 Kasım 2019, cilt.1, ss.237-254

Kur’xxanda ailesiyle birlikte zikredilen peygamberlerin aile içi kriz yönetimi

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu -Peygamberimiz ve Aile-, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019

AHÎ MUHİDDİN ZAVİYESİ VAKFI

V. AHİLİK SEMPOZYUMU, Kırşehir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

HZ. PEYGAMBER’İN GANİMET DAĞITIMINDA FAKİRLERİ GÖZETMESİ

II. Uluslararası Vakıf Sempozyumu- Yoksullukla Mücadele-, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Temmuz 2019

Hz. Ebu Bekirin İlmi Kişiliği

Hz. EBU BEKİR SEMPOZYUMU, 2 - 03 Kasım 2018

SİYER ARAŞTIRMALARINDA BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜNÜN ÖNEMİ

ULUSLAR ARASI BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Temmuz 2018

Harcama Amaçlarına Göre Urfa Vakıfları 1850-1900

URFA TARİHİ SEMPOZYUMU, Şanlıurfa, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018

V. SİYER ÇALIŞTAYI

V. SİYER ÇALIŞTAYI, KOCAELİ DARICA, Türkiye, 8 Şubat - 11 Nisan 2018

Harcama Amaçlarına Göre Kıbrıs Vakıfları

Osmanlı Dönemi Kıbrıs Vakıfları, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 29 - 30 Nisan 2017, cilt.1

Amaçlarına Göre Amasya Vakıfları 1850-1900

Uluslararası Amasya Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.27-38

Çocuk, Edebi ve Popüler Siyer Yazıcılığında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm ‎Önerileri üzerine değerlendirmeler.‎

Çocuk, Edebi ve Popüler Siyer Yazıcılığında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm ‎Önerileri‎, Kocaeli/Darıca, Türkiye, 9 - 12 Şubat 2017

Mekke den Medine ye Toplumsal Vahdet Bağlamında Hz Peygamber in Farklı İnanç Gruplarıyla Tek Ümmet Çabası

X. ULUSLAR ARASI KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU, Şanlıurfa, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2016, ss.71-81

‎Şiddet ve Dostluk bağlamında Gayrimüslimlerle İlişkilerde Yanlış Algılar ve Siyer ‎Açısından Değerlendirilmesi, 28-30 Ekim Urfa 2016 ‎

“Uluslararası Yanlış Algılar ve Doğru İslam ‎Sempozyumu”, Şanlıurfa, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, ss.744-783

Hz Peygamber in daveti

Geçmişten Geleceğe Davet , Tebliğ ve İrşad, Ankara, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2015

Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı

Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı, Şanlıurfa, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2015

Hz Peygamber in görevlendirmelerinde İnsan Yetiştirme Unsuru Zeyd b Harise ve Üsabe b Zeyd Örneği

Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Sempozyumu/ 2014 Kutlu Doğum, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

SAİD B. MÜSEYYEB (Ö. 94/713)

Tarihte Müslümanlar, ÖZDEMİR Mehmet, ERŞAHİN Seyfettin, DEMİRCİ Mustafa, BAŞ Eyüp, ERKOÇOĞLU Fatih, YAZAR Nurullah, BARIŞ Mustafa Necati, FİDAN Mehmet Akif, Editör, Otto, Ankara, ss.352-355, 2020

TÂVÛS B. KEYSÂN (Ö. 106/725)

Tarihte Müslümanlar, ÖZDEMİR Mehmet, ERŞAHİN Seyfettin, DEMİRCİ Mustafa, BAŞ Eyüp, ERKOÇOĞLU Fatih, YAZAR Nurullah, BARIŞ Mustafa Necati, FİDAN Mehmet Akif, Editör, Otto, Ankara, ss.358-361, 2020

Arap İblisleri

SİYER YILLIĞI -1-, ÖZ, ŞABAN, Editör, ENDÜLÜS YAYINLARI, İstanbul, ss.89-94, 2018

HZ. PEYGMABER VE GENÇ SAHABİLER

GENÇLİK VE İLETİŞİM, Emin Gürdamar, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, ss.84-89, 2018