Risâlet Dönemi İlişkilerinde Bir Hakaret Unsuru Olarak Sebb ve Şetm


ACAR C.

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.21-36, 2017 (Peer-Reviewed Journal)