Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does economic growth support the minimum wage? Evidences based in Turkey

Journal of Economics and Political Economy, cilt.5, sa.4, ss.439-449, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is Wagner s law applicable for fast growing economies BRICS and MATIK countries

Timisoara Journal of Economics and Business, cilt.9, sa.1, ss.1-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okun s Law and Long Term Co Integration Analysis for OECD Countries 1987 2012

International Research Journal of Finance and Economics, cilt.9, sa.4, ss.77-85, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye nin Kredi Notu Üzerine Gözlemler 1998 2013

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.7, sa.1, ss.351-370, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Oil Prices On Inflation and Growth Time Series Analysis In Turkish Economy For 1988 01 2013 04 Period

International Journal of Economics and Research, cilt.5, sa.2, ss.29-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Time Series Analysis about the Relationship between Foreign Trade and Exchange Rate in Turkish Economy

Timisoara Journal of Economics and Business, cilt.7, sa.2, ss.123-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Electricity Consumption and Economic Growth Long Term Co Integrated Analysis on Turkey

International Journal of Economics and Finance, cilt.6, sa.4, ss.285-293, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konut Piyasası ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi 2000 2012

International Journal of Human Sciences, cilt.10, sa.1, ss.897-926, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Integration Between The Economic Growth and The Construction Industry A Time Series Analysis On Turkey 2000 2012

Emerging Markets Journal, cilt.3, sa.1, ss.20-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Economic Growth and economic development

Economic Growth and economic development, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2018

Enerji Tüketimi ve Karbon Emisyonun İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Avrasya Ülkeleri Örneği

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gagavuzya, Moldova, 11 - 12 Eylül 2017, ss.191-198

Ülke riskinin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisinin incelenmesi

3. IBANESS Congress Series, Edirne, Türkiye, 4 - 05 Mart 2017, ss.778-783

Türkiye’xxde İnşaat Sektörü ve Konut Piyasası

III. IBANESS Kongreler Serisi-, Edirne, Türkiye, 4 - 05 Mart 2017, ss.774-778

The Relationship between Foreign Direct Investment and Employment The Case of Balkan Countries

IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria, Plovdiv, Bulgaristan, 12 - 13 Mart 2016, ss.253-262

A Research about Labor Force Participation Rate and Growth Data

IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria, Plovdiv, Bulgaristan, 12 - 13 Mart 2016, ss.593-600

Kitap & Kitap Bölümleri

A Research about Labor Force Participation Rate and Growth Data

Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Rasim Yılmaz Günther Löschnigg, Editör, Peter Lang GmbH, Frankfurt, ss.25-35, 2017

The Relationship between Foreign Direct Investment and Employment: The Case of the Balkan Countries

Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Rasim Yilmaz Günther Löschnigg, Editör, Peter Lang GmbH, Peter Lang GmbH, ss.99-111, 2017