Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Devrimle Gelen Muhafazakarlık: Sovyet Orta Asyası

Birikim, cilt.1, ss.183-195, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Ruşen Keleş ile ”Ekolojik Bakışın Geleceği” Üzerine Bir Söyleşi

ideal kent, cilt.8, sa.21, ss.14-25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR POST SOVYET DÖNÜŞÜM HİKAYESİ MAHALLE ÖLÇEĞİNDE GÜVENLİĞİN ÜÇ GÖRÜNÜMÜ

Güvenlik Çalışmaları Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.19-50, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivil Değil Sivil Görünümlü Siyasal Gezi Parkı

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.107-134, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özbekistan da Çelişen Politikalar Rejimin Meşruiyeti ve Radikal İslam Tehlikesi

21.yy’da Sosyal Bilimler, sa.5, ss.157-180, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ütopya ya da Toplumsal Teori olarak Marksizmde Mekan

Bilim ve Ütopya Aylık Bilim, Kültür ve Poitika Dergisi, sa.172, ss.57-68, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Özbekistan da Geçiş Döneminde Sosyal Uyumun Sağlanması Önündeki Engeller

Global Strateji Dergisi, cilt.2, sa.8, ss.126-142, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara da Yerel Aktörlerin Yerel Yönetim Reform Tasarısına Bakışları Üzerine Bir Alan Araştırması

Gazi İİBF Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.187-218, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Abdülhamid Süleyman Çolpan’xxın Gözüyle Türkistan

3. Uluslararası Türkistan Sempozyumu, 6 - 08 Ekim 2018

Türk Dünyası Zincirinin Eksik Halkası: Türk Keneşi ve Özbekistan

I. MİLLETLERARASI TÜRKİYE–ÖZBEKİSTAN MÜNASEBETLERİ SEMPOZYUMU, 8 - 10 Kasım 2018

The Need of Environmental Cooperation in Turkic World and The Role of Turkey

International Ecology Symposium, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018

Yeni Kurumsalcılık Kuramı Perspektifinden Türkiye – Kırgızistan İlişkileri

Uluslararası Orta Asya Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 17 - 20 Nisan 2018

Critics of Central Asian Studies in Turkey

Joint Escas-Cess Regional Conference, Bishkek, Kırgızistan, 29 Haziran - 02 Temmuz 2017

Türkiye de Kent Siyaseti Çalışmalarında Bilgi Üretimi

International Urban Studies Congress: Problems in Present Day City, Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015, cilt.1, ss.82-121

Yerel Özerklik Yaklaşımıyla Yerel Politikaların Aktör Analizi Van Örneği

9. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Malatya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015, ss.621-637

Sovyet Sonrası Dönemde Özbekistan ve Türkmenistan ın Politik Rejimlerini Merkez Yerel İlişkisi Üzerinden Okumak

Türk Dünyası Yerel Yönetim Sempozyumu, Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 26 Kasım 2014, ss.59-80

Decentralization Policy during the Nation State Building Process Turkmen Heritage and Local Government in Turkmenistan

ASEEES-CESS Joint Regional Conference at Nazarbayev University, Astana, Kazakistan, 22 - 24 Mayıs 2014

Özbekistan da Gündelik Hayatta Türkiye ye Dair Algılar

Uluslararası “İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası” Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2013, ss.284-293

Doğu Türklüğü Üzerine Sosyoloji Araştırmaları

Birinci Amasya Türk Dünyası Çalıştayı: Türkiye’de Türk Dünyası Araştırmaları, Amasya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2013

The Obstacles for Realization of Social Cohesion in Uzbekistan

Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, ss.557-580

The History of Mahalla as a Traditional Socio Spatial Unit in Uzbekistan and Turkey

Materials of the International Scientific Conference devoted to the 2200th Anniversary of the City of Tashkent: " Role of Tashkent City In Development of World Civilization", Taşkent, Özbekistan, 01 Eylül 2009, ss.225-231

The Obstacles for Realization of Social Cohesion in Uzbekistani

The EuropeanSocietyfor Central AsianStudies (ESCAS X), Ankara, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2007

Sovyet Sonrası Dönemde Özbekistan Devletinin Kurumsal Yapılanmasında Yerel Yönetimler ve Adem i Merkeziyetçi Politikalarda Yaşanan Sıkıntılar

Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu: Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, Samsun, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.66-84

Kitap & Kitap Bölümleri

Neoliberal Güvenlik Politikaları Çerçevesinde Kente Yaklaşım ve Kentsel Güvenliğin Çöküşü

Kentsel Politikalar, Ayşegül Mengi , Deniz İşçioğlu, Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.173-187, 2018

Özbekistan

Bağımsızlıklarının 27. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Ayşe Çolpan Kavuncu, Murat Yılmaz, Editör, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, ss.283-344, 2018

Giriş

Bağımsızlıklarının Yirmiyedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri, Ayşe Çolpan Yaldız, Murat Yılmaz, Editör, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, ss.11-20, 2018

Metropolitan Kent Yönetimi ve Yeniden Ölçeklendirme Süreci

Küreselleşme ve Yerelleşme Ekseninde Yerel Yönetim, Birol Akgün , Yusuf Tekin, Editör, Şar Yayınları, Ankara, ss.109-158, 2017

Özbekistan: İç Politika

Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı 2013, Demirtepe Turgut, Yılmaz Murat, Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınevi, Ankara, ss.238-252, 2015

Aşkabat

Türk Dünyası Başkentleri, Yılmaz Murat, Kavuncu Ayşe Çolpan, Editör, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınevi, Ankara, ss.189-260, 2014

Taşkent

Türk Dünyası Başkentleri, Yılmaz Murat, Kavuncu Ayşe Çolpan, Editör, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınevi, Ankara, ss.505-592, 2014

Türkiye’de 1980 sonrası Siyasal Partiler ve Yerel Yönetimler

Küreselleşme Uluslar arası Sistem ve Siyasi Partiler, Tuncel Gökhan, Editör, BİLSAM Yayınları, Malatya, ss.211-251, 2013

Ankara ve Diyarbakır Kentlerinin Demografik Özellikleri

Sağlıksızlığın Kentleşmesi Ankara ve Diyarbakır Kentlerinde Sağlık Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Ersoy Melih, Şengül Tarık, Tunç Gülçin, Yoloğlu Cenap, Editör, METU Yayın no: 10, Ankara, ss.91-107, 2006

Yoksul Kent Alanlarında Çocuk ve Genç Sağlığı

Sağlıksızlığın Kentleşmesi Ankara ve Diyarbakır Kentlerinde Sağlık Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Ersoy Melih, Şengül Tarık, Tunç Gülçin, Yoloğlu Cenap, Editör, METU Yayın no: 10, Ankara, ss.307-396, 2006

Bilirkişi Raporları