General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Kentleşme Ve Çevre Sorunları

Metrics

Publication

37

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals