Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serum lithium levels are associated with white blood cell counts in bipolar disorder

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, sa.4, ss.1271-1272, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship between metacognitions and insight in obsessive-compulsive disorder

COMPREHENSIVE PSYCHIATRY, cilt.54, sa.5, ss.541-548, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alzheimer Demansı Tanı Ayırıcı Tanı ve Tedavisi

Turkiye Klinikleri Journal of Psychiatry Special Topics, cilt.9, sa.4, ss.42-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alleviation of Alopecia after Switching from Escitalopram to Duloxetine: a Case Report

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.29, sa.1, ss.76-78, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anksiyete Duyarlılık İndeksinin İntihar Riskini Değerlendirme Üzerine Etkileri

Ankara Medical Journal, cilt.15, sa.3, ss.147-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Varenikline Sefuroksim Eklenmesiyle Gelişen Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusu

Klinik Psikiyatri., cilt.16, ss.120-125, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depresif Bozukluklarda Somatik Tedaviler

Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi Psikiyatri, cilt.3, sa.47, ss.64-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sistemik Kanserlerin Nöropsikiyatrik Komplikasyonları

Turkiye Klinikleri Psychiatry, cilt.7, sa.4, ss.26-33, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can Paroxetine Increase Creatine Kinase

JOURNAL OF MOOD DİSORDER, cilt.4, sa.2, ss.91, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hezeyani Parazitoz Düşük Doz Rispeidon ile Tedavi Edilen Bir Vak a

Yeni Symposium Journal, cilt.49, sa.2, ss.95-98, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki uçlu bozuklukta migren ek hastalığı

Journal of Mood Disorders, cilt.1, sa.1, ss.25-33, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kız Çocuklarında Cinsel İstismar Ve Psikolojik Sonuçları

Türkiye Klinikleri Pediatrik Jinekoloji, Psikiyatri Özel Sayısı, cilt.3, ss.116-124, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Escitalopram induced severe akathisia a case report

Primary care companion to the Journal of clinical psychiatry, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Do Psychiatric Disorders Affect Color and Number Preferences

Yeni Symposium, cilt.47, sa.3, ss.113-119, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comorbid Panic Disorder and Chiari I Malformation A Case Report

Yeni Symposium, cilt.47, sa.3, ss.120-122, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obsesif Kompulsif Bozukluk Spektrumu Ve Dermatoloji İle Kesişen Yollar Trikotillomani Psikojenik Ekskoriyasyon Onikotillomani Onikofaji

Dermatoloji de Psikosomatik Hastalıklar Özel Sayısı, cilt.4, ss.95-104, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deri Yaşlanmasının Psikososyal Yönleri

Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji, Deri Yaşlanması Özel Sayısı, cilt.1, sa.1, ss.58-66, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siklotimik bozukluk

Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.10, ss.216-222, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Grup Hekimde Renk ve Sayı Tercihi

Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.179-185, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menapozda Psikiyatrik Bozukluklar

Türk Fertilite Dergisi, cilt.11, ss.9-15, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal ve Cerrahi Menapozda Psikiyatrik Bozukluklar

Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, cilt.17, ss.25-29, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatride Gizlilik İlkesi

Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.5, ss.248-256, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özkıyım Niyeti ve Serum Lipid Düzeyleri

TÜRKİYEDE PSİKİYATRİ, cilt.3, sa.1, ss.32-39, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Yatarak Tedavi Gören Şizofrenili Hastalarda Olanzapinle Risperidonun Karşılaştırılması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, cilt.3, ss.73-77, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subkortikal global afazili iki yaşlı olguda Tc 99m HMPAO SPECT bulguları

GERİATRİ DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.73-76, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depresif Yakınmalarla Başvuran Bir Arnold Chiari I malformasyonu Olgusu

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, cilt.3, ss.85-88, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Affektif Bozukluklar ve Kolesterol Duygudurum Bozuklukları

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI DERGİSİ, cilt.6, ss.264-271, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Demanslı Yaşlı Hastalarda Beyin SPECT Bulguları

GERİATRİ DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.5-9, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanserli Hastalarda Tanıyı Bilmenin Depresif Belirtilere Etkisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, cilt.29, ss.491-494, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özkıyım Girişiminde Bulunanlarda Sosyodemografik Özellikler ve Tanı Dağılımı

KRİZ DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.37-42, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akatizide Serum Demir Düzeyleri

DÜŞÜNEN ADAM DERGİSİ, cilt.10, sa.2, ss.20-25, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postpartum Psikoz Gelişen Kadınların Demografik ve Klinik Özellikleri

DÜŞÜNEN ADAM DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.35-40, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri birimlerinde yatan hastaların saldırganlık gösterme davranışı yönünden karşılaştırılması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, cilt.28, ss.161-165, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Durumları ve Depresyon

İç Anadolu Tıp Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.16-18, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Negatif ve Pozitif Belirtili Şizofreni Kavramlar Bulgular ve Çelişkiler

Psikiyatri Bülteni, cilt.3, sa.3, ss.129-141, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nöroleptik İlaçların Antipsikotik Etkinliklerindeki Değişimin Zamanla İlişkisi

Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni, cilt.26, ss.437-447, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Majör Depresyonda Mianserine Karşılık Fluoxetine Çift Kör Bir Çalışma

Selçuk Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.215-218, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKT ye Çok İyi Yanıt Veren Nöroleptik Malign Sendrom Olgusu

İç Anadolu Tıp Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.12-15, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofreniklerde Tedaviye Cevabın Bir Göstergisi Olarak Bazal Prolaktin Düzeyleri

Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni, cilt.25, ss.199-202, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Late onset psychosis or dementia

10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 25 - 29 Nisan 2018

Clozapine intoxication: A complicated case

9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26 - 30 Nisan 2017

Olanzapine induced hyponatremia, a case report

9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26 - 30 Nisan 2017

REM sleep behavior disorder with uncal sclerosis

8th International Congress on Psychopharmacology&4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 - 24 Nisan 2016

Obsessive compulsive disorder and Gardner syndrome comorbidity

8th International Congress on Psychopharmacology&4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 - 24 Nisan 2016

Treatment resistant depression and total occlusion of internal carotid artery a case report

8th International Congress on Psychopharmacology&4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 - 24 Nisan 2016

Cavum septum pellucidum and schizophrenia a case report

8th International Congress on Psychopharmacology&4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 - 24 Nisan 2016

Generalized anxiety disorder with cavum septum pellucidum

8th International Congress on Psychopharmacology&4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 - 24 Nisan 2016

Twitter da Şizofreniye Bakış

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Kasım 2015

Volumes and Functional Connectivity of Auditory Cortices in Schizophrenia and Bipolar Disorder

21ST ANNUAL MEETING OF THE ORGANIZATION FOR HUMAN BRAIN MAPPING, HONOLULU, HAWAİİ, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 18 Haziran 2015

Tetralogy of Fallot SitusInversus and Schizophrenia Comorbidity A case presentation

Presentation at Turkish Psychiatry Association 19th Annual Meeting and Clinical Symposium, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015

Geriyatri ve Kannabis

19.TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyomu, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015

Geriatri ve Kannabis

19. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015

Platelet volume variation in major psychiatric disorders

7. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, cilt.25, ss.107-108