Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Healthy subjects' knowledge of surgical complications: a hospital-based survey

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, sa.4, ss.888-894, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Opinions of the Turkish population on cancer and being informed of the diagnosis of cancer

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, sa.2, ss.387-392, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Value of prealbumin in assessment of nutrition for critically ill patients Reply

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, sa.4, ss.992, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A general consideration of the importance of nutrition for critically ill patients

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, sa.6, ss.1055-1059, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of nodule size on the reliability of fine-needle aspiration biopsy in thyroid nodules.

Turkish journal of medical sciences, cilt.44, sa.6, ss.1002-9, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Ameliorative Effects of Pycnogenol (R) on Liver Ischemia-Reperfusion Injury in Rats

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.14, sa.3, ss.257-263, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Idiopathic adrenal hematoma mimicking neoplasia: A case report

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY CASE REPORTS, cilt.28, ss.15-17, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ankara’da Acil Servislere Başvuran İntihar Girişim Olgularının Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi (JCBPR), cilt.1, ss.5-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recently Unusual Surcical Educational Case A Real Giant Nodular Goiter

Medical Journal of Islamic World Academy of Science, cilt.23, sa.4, ss.158-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Breast Cancer Development after prophylactic Subcutaneous Mastectomy A C ase Report

Journal of Universal Surgery, cilt.3, ss.1-4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DUODENAL STROMAL TUMOR A RARE CAUSE OF UPPER GASTROİNTESTİNAL BLEEDİNG

JOURNAL OF CASE REPORTS, cilt.3, ss.393-398, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CERRAHİ HASTALARDA MALNÜTRİSYON VE BESLENME DESTEĞİ

ANKARA MEDICAL JOURNAL, cilt.13, sa.1, ss.33-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Interesting Ileus Case Morgagni Hernia

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, cilt.21, sa.2, ss.89-90, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Invagination Case Report In An Adult Female Patient

Ankara Medical Journal, cilt.12, sa.3, ss.160-161, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pseudomyxoma peritonei: What Do We Have?

The Internet Journal of Surgery, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Traumatic Abdominal Wall Hernia After a Blunt Trauma A Case Report

Journal of Clinical andAnalytical Medicine, cilt.5, sa.3, ss.342-344, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Prognostıc importance red cell dısturbatıon wıdth to platelet ratio in advanced colorectal cancer

6th international Gastrointestinal cancer conferance December 2016 Antalya, Turkey, 2 Kasım - 06 Aralık 2016

EFFECT OF THE RAS STATUS ON SURVIVAL IN ADVANCED COLON CANCER

6th InternatIonal GastroIntestInal CanCer ConferenCe, 2 - 04 Aralık 2016

THE PROGNOSTIC FACTORS IN STAGE 3 COLORECTAL CANCER PATIENTS

6th InternatIonalGastroIntestInal CanCerConferenCe, 2 - 04 Aralık 2016

Agresif Varyantlarda Bethesda Daha Belirleyici midir?

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Kalıcı Kolostomisi Olan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Bakım Yükünün İncelenmesi

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014, ss.176

HBSAG POZİTİF DONÖRDEN HBSAG NEGATİF ALICIYA RENAL TRANSPLANTASYON ORGAN NAKLİ MERKEZİMİZİN İLK YIL VERİLERİ

30. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22

PREEMPTİF BÖBREK NAKLİ ORGAN NAKLİ MERKEZİMİZİN İLK YIL VERİLERİ

30. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22

MESENTERİC CYST A CASE REPORT

XIV. MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY, 22 - 24 Kasım 2012

SPLEEN ABCESS CAUSED BY AMİLOİDOSİS A CASE REPORT

XIV. MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY, 22 - 24 Kasım 2012

MEZENTERİK KİST OLGU SUNUMU

18. ULUSAL CERRAHI KONGRESI, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012

Differansiye tiroid kanserlerin birlikteliği

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2012

Sitolojide önemi belirlenemeyen atipi olarak tanımlanan tiroid nodüllerinde malignite oranı

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

İlginç Bir İleus Vakası Morgagni Herni

XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011, cilt.1, ss.181