Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Retinal ven dal tıkanıklığında ve ilişkili komplikasyonlarında cerrahi tedavi.

güncel retina, sa.2, ss.129-133, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Free floating Vitreous Cyst in an Adult Male

Korean Journal of Ophthalmology, cilt.27, sa.6, ss.463, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isolated Sixth Nerve Palsy After Intravitreal Bevacizumab Injection

Strabismus, cilt.18, sa.1, ss.18-20, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endoftalmide akılcı ilaç kullanımı.

TOD 53. Ulusal kongresi. 6-9 Kasım Antalya, 2019., Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

Zor olgularda vitreoretinal cerrahi

TODAŞ Gece toplantısı, Türkiye, 24 Mayıs 2018

Trombositten zengin fibrin membranın konjonktiva yara iyileşmesi üzerine etkisi

TOD 49. Ulusal Kongre ,SS-KO-30, İstanbul 4-8 Kasım 2015., Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

Yaş tip senil makula dejenerasyonunda katarakt cerrahisinin görsel kazanıma etkisi

TOD 49. Ulusal Kongre ,936, İstanbul 4-8 Kasım 2015., 4 - 08 Kasım 2015

Santral seröz korioretinopatide Tiyol disülfit oranı

TOD 49. Ulusal Kongre ,905, İstanbul 4-8 Kasım 2015., Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015