Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kutadgu Bilig’de Bir Üslup Özelliği Olarak -sA bolmaz Yapısı

Turkish Studies (Elektronik), cilt.15, sa.1, ss.617-631, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Türkçe ımızgan- ”Uyuklamak” Fiili ve Türkiye Türkçesindeki Kalıntıları

Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, ss.699-712, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hüsrev ü Şirin’de Organ Adlarıyla Kurulmuş Deyimler

International Journal of Language Academy, cilt.6, sa.3, ss.304-330, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitabu Gülistan bi’t-Türki’de Hayvan Adlarının Metaforik Kullanımları

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.31-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FUNDA TOPRAK, HOCA NAZAR HÜVEYDĀ, RĀHAT-I DİL (İNCELEMEMETİN-DİZİN), GRAFİKER YAYINLARI, 524 s.

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.166-169, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ’T-TÜRKİ’DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ II

TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ (TEKE), cilt.6, sa.2, ss.611-637, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUTB’UN HUSRAV U ŞİRİN’İ DİZİN

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, cilt.5, sa.1, ss.436-450, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ’T-TÜRKİ’DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ I

TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM DERGİSİ (TEKE), cilt.5, sa.4, ss.1561-1592, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cin, Ali (2012), Mesud bin Ahmed, Süheyl ü Nev-bahar (Kenzü’l-Bedayi), İnceleme-Metin-Dizin

Dil Araştırmaları, sa.14, ss.268-271, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE İKİLEMELER

TURKİSH STUDİES, cilt.8, sa.9, ss.2401-2416, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİVANÜ LUGATİ’T-TÜRK’TE GEÇEN çıçalak ”Serçe Parmak” ve çıçamuk ”Yüzük parmağı” KELİMELERİ ÜZERİNE BAZI DÜSÜNCELER

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.5, sa.22, ss.204-210, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BENGÜ TAŞLARIN SÖZ VARLIĞI İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARININ SÖZ VARLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

TURKİSH STUDİES, cilt.7, sa.1, ss.653-703, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİVANÜ LUGATİ’T-TÜRK’TE KIZGINLIK İFADE EDEN KELİMELER

TURKISH STUDİES, cilt.6, sa.1, ss.1789-1800, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kutadgu Bilig’de Perifrastik Bir Unsur Olarak bol- Fiilinin Kullanımları

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2019, ss.572-585

Harezm-Kıpçak Türkçesindeki Deyimlerde Kurgusal Bir Yöntem Olarak Söz İçi Karşıtlık

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2019 Creative Commons License

Albert Bobowski (Ali Ufki Bey)’in Grammatica Turcico-Latina (1666) Adlı Eserinde XVII. Yüzyıl Osmanlı Konuşma Diline Ait Örnekler

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2018, ss.1-1841

Tarihi Kıpçak Türkçesi Metinlerinde Ad Aktarması

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.156-166

KUTADGU BİLİG’xxDE BENZETME İLGİSİ KURAN BİRİMLER

1. EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, BALIKESİR-BANDIRMA, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.458-459

KUTADGU BİLİG’DE BENZETME İLGİSİ KURAN BİRİMLER

1. EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, BALIKESİR-BANDIRMA, Türkiye, 3 Kasım - 05 Mayıs 2017, ss.458-459

TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DİVANÜ LUGATİ’T-TÜRK’TE GEÇEN CÜMLE ÖRNEKLERİ

I. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ BİLGİ ŞÖLENİ, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017

TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DİVANÜ LÜGATİT TÜRK’xxTE GEÇEN CÜMLE ÖRNEKLERİ

I. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ BİLGİ ŞÖLENİ, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.88

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN ER ERDEM İFADESİ ÜZERİNE

IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Niğde, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, ss.403-408

MEMLUK KIPÇAK TÜRKÇESİNDE İŞLEVSEL BİR EDAT ”ANÇAGA TİGRÜ KİM”

I. TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Niğde, Türkiye, 18 - 21 Mart 2014, ss.2707-2712

Göktürk Kitabelerinde Hitabet Sanatının İncelikleri

I. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, Kayseri, Türkiye, 27 - 28 Şubat 2007, ss.211-215

BENGÜ TAŞLARDA ÖLÜMÜ ANLATAN KAVRAMLAR VE BU KAVRAMLARIN KULLANIMLARINDAKİ FARKLILIKLAR

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, Kayseri, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2007, ss.247-253

Kitap & Kitap Bölümleri

”Mana” Derinliğine Çokanlamlı Fiillerin Katkıları: Kitabu Gülistan bi’xxt-Türki Örneği

”MANA”YA DAİR, Erol Kuyma, Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.125-148, 2020

Kitabu Gülistan bi’t-Türki’de Öğüt Verme Yöntemi Olarak Atasözlerinin Kullanımı

Vasiyet ve Öğüt, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Libra Kitapçılık, İstanbul, ss.345-364, 2018

Kutadgu Bilig'de boşlag "Başıboş, avare" Kelimesi ve Kullanılışı

AVARE KİTABI, Emine Gürsoy Naskali, Editör, KİTABEVİ YAYINLARI, İstanbul, ss.245-258, 2013