Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE İKİLEMELER

TURKİSH STUDİES , vol.8, no.9, pp.2401-2416, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kutadgu Bilig’de Perifrastik Bir Unsur Olarak bol- Fiilinin Kullanımları

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 September 2019, pp.572-585

Harezm-Kıpçak Türkçesindeki Deyimlerde Kurgusal Bir Yöntem Olarak Söz İçi Karşıtlık

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 September 2019 Creative Commons License

Tarihi Kıpçak Türkçesi Metinlerinde Ad Aktarması

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.156-166

KUTADGU BİLİG’xxDE BENZETME İLGİSİ KURAN BİRİMLER

1. EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, BALIKESİR-BANDIRMA, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.458-459

KUTADGU BİLİG’DE BENZETME İLGİSİ KURAN BİRİMLER

1. EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, BALIKESİR-BANDIRMA, Turkey, 3 November - 05 May 2017, pp.458-459

TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DİVANÜ LUGATİ’T-TÜRK’TE GEÇEN CÜMLE ÖRNEKLERİ

I. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ BİLGİ ŞÖLENİ, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017

TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DİVANÜ LÜGATİT TÜRK’xxTE GEÇEN CÜMLE ÖRNEKLERİ

I. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ BİLGİ ŞÖLENİ, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.88

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN ER ERDEM İFADESİ ÜZERİNE

IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.403-408

MEMLUK KIPÇAK TÜRKÇESİNDE İŞLEVSEL BİR EDAT ”ANÇAGA TİGRÜ KİM”

I. TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Niğde, Turkey, 18 - 21 March 2014, pp.2707-2712

Göktürk Kitabelerinde Hitabet Sanatının İncelikleri

I. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, Kayseri, Turkey, 27 - 28 February 2007, pp.211-215

BENGÜ TAŞLARDA ÖLÜMÜ ANLATAN KAVRAMLAR VE BU KAVRAMLARIN KULLANIMLARINDAKİ FARKLILIKLAR

II. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, Kayseri, Turkey, 4 - 05 December 2007, pp.247-253

Books & Book Chapters

Kutadgu Bilig'de boşlag Kelimesi ve Kullanılışı

in: Aylak, Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.337-351, 2022

Kutadgu Bilig'de Eşgönderim

in: Anlam Bilim Araştırmaları I, Prof. Dr. Funda TOPRAK, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.117-132, 2022

Hüsrev ü Şirin'de İkili Kullanımlar

in: Orta Türkçe Döneminin İlk Evresi: Sorunları ve Çözüm Önerileriyle Harezm Türkçesi, Yaşar Şimşek, Editor, Akçağ, Ankara, pp.309-328, 2021

”Mana” Derinliğine Çokanlamlı Fiillerin Katkıları: Kitabu Gülistan bi’xxt-Türki Örneği

in: ”MANA”YA DAİR, Erol Kuyma, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.125-148, 2020

Kitabu Gülistan bi’t-Türki’de Öğüt Verme Yöntemi Olarak Atasözlerinin Kullanımı

in: Vasiyet ve Öğüt, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Kitapçılık, İstanbul, pp.345-364, 2018

The Word boşlag in Kutadgu Bilig and its Usage

in: THE BOOK OF AVARE , Emine Gürsoy Naskali, Editor, KİTABEVİ YAYINLARI, İstanbul, pp.245-258, 2013

Episodes in the Encyclopedia

AVARE KİTABI

KİTABEVİ, pp.337-351, 2022

Metrics

Publication

41

Open Access

2