Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKLERE FARSÇA ÖĞRETİMİ AMACIYLA HAZIRLANMIŞ BİR ESER: TUHFETU’L-‘UŞŞÂK

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.46, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakim Şifayi Bir Hicviyesi be Kami nin Türkçe Şerhi

Nüsha, cilt.15, sa.40, ss.199-218, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mîrek Muhammed ve Şehrî adlı Eseri

Nüsha, sa.33, ss.117-136, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burhaneddin Belhi ve Türkçe Mektupları

Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, sa.15, ss.203-224, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern İran Edebiyatı Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Nüsha, sa.9, ss.35-54, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehnâme Tercümeleri ve Sözlükleri

Name-i Aşina, sa.3, ss.25-38, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afgan Türkistanı Muhacirlerinden Belhî Defter i Kuyûdât Fihristi

Bilig, sa.23, ss.157-188, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuhfe i Vehbi Şerhleri

İlmi Araştırmalar, cilt.5, ss.219-232, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sadî nin Eserleri Üzerine Yazılan Şerhler ve Sözlükler

Sadî-i Şîrâzî Uluslararası Paneli, Van, Türkiye, 21 Ekim 2016

Farsça Öğretimi İçin Osmanlı Döneminde Hazırlanmış Eserler

9. İran ve Türkiye Arasındaki Tarihi ve Kültürel İlişkiler Konferansı, Reşt, İran, 1 - 03 Mayıs 2016, ss.107-108

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarih Boyunca Farsça Türkçe Sözlükler

Türk Dil Kurumu Yayınları, 2016

Mevlana’ya İsnad Edilen Bir Gazel ve Şerhi

Mevlana Araştırmaları Dergisi 5, Karaismailoğlu Adnan, Editör, Akçağ, Ankara, ss.187-212, 2014

Abdülbaki Gölpınarlı’xxnın Manzum Sunuhât-ı İlâhiyye Tercümesi

Abdülbaki Gölpınarlı, Aksoyak, İsmail Hakkı, Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.227-250, 2013

Saib-i Tebrizi’nin Mevlana’dan İlhamla Yazdığı Bir Gazeli ve Ömer Faik’xxin Türkçe Şerhi

Mevlana Araştırmaları 4, Karaismailoğlu Adnan, Editör, Akçağ, Ankara, ss.103-125, 2012

Tuhfe i Şahidi Şerhleri

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Konya, 1999

Ansiklopedide Bölümler

Varaka ve Gülşah

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.515-516, 2012

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı Yayınları, ss., 2012