Prof.Dr.

YÜCEL ACER


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Eğitim Bilgileri

1996 - 2000

1996 - 2000

Doktora

University of Bristol, Hukuk Fakültesi, Uluslararası Hukuk, İngiltere

1995 - 1996

1995 - 1996

Yüksek Lisans

University of Sheffield, Hukuk fakültesi, Uluslararası Hukuk, İngiltere

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2000

2000

Doktora

Ege Deniz Sorunlarının Uluslararası Hukuk Temelinde Çözümü

University of Bristol, Hukuk Fakültesi, Uluslararası Hukuk

1996

1996

Yüksek Lisans

Eski Yugoslavya için BM Savaş Suçları Mahkemesi ve Başarı Şansı

University of Sheffield, Hukuk Fakültesi, Uluslararası Hukuk

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2010 - 2014

2010 - 2014

Prof.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2005 - 2010

2005 - 2010

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2000 - 2005

2000 - 2005

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

1994 - 2000

1994 - 2000

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2015 - 2019

2015 - 2019

Rektör

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2008 - 2014

2008 - 2014

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2011 - 2012

2011 - 2012

Dekan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2011 - 2012

2011 - 2012

Rektör Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektörlük

2007 - 2011

2007 - 2011

Enstitü Müdürü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003 - 2007

2003 - 2007

Dekan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözüm Yolları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Güncel Uluslararası Hukuk Sorunları ve Türkiye

Doktora

Doktora

Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Uyuşmazlıklar

Lisans

Lisans

Uluslararası Hukuk

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Deniz Hukuku

Doktora

Doktora

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye

Lisans

Lisans

Uluslararası Hukuk Uygulamaları

Lisans

Lisans

Uluslararası Yargı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Hukuk ve Türkiye'nin Sorunları

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Turkey’s legal approach to maritime boundary delimitation in the Eastern Mediterranean Sea

ACER Y.

Insight Turkey, cilt.23, sa.1, ss.99-114, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2021

2021

"Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Mısır Deniz Sınırı Antlaşması ve Türkiye"

ACER Y.

Adalet Dergisi, cilt.147, sa.65, ss.13-26, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Uluslararası Hukuk İnsan Hakları ve Uluslararası Düzeyde Koruma

ACER Y.

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.49-55, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Rolü ve Devletlerarası Uygulama

ACER Y.

Uluslararası Hukuk ve Politika, cilt.4, sa.16, ss.1-18, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

The Present Status of the Mediterranean Sea as to the Maritime Law

ACER Y.

Uluslararası Hukuk ve Politika, cilt.4, sa.16, ss.119-135, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Türkiye nin Mülteci Stratejisi ve Coğrafi Kısıtlama

ACER Y. , GÜMÜŞ M.

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.67-70, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Türk Yunan Sorunları ve Çözüm Süreci Bir Yunan Başbakanı nın Ziyareti ve Sonrası

ACER Y.

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.63-65, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Türkiye de Sığınmacılar Meselesi ve Uluslararası Hukuk

ACER Y. , KAYA İ.

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.65-67, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Doğu Akdeniz de Deniz Alanlarının Sınırlandırılması ve Türkiye

ACER Y.

Uluslararası Hukuk ve Politika, cilt.1, sa.1, ss.83-104, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Uluslararası Hukukta Saldırı Suçu Kavramının Temel Unsurları Tanım Çalışmaları ve Yansımalar

ACER Y.

Uluslararası Hukuk ve Politika, cilt.1, sa.3, ss.15-42, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Uluslararası Adalet Divanının Zorunlu Yargı Yetkisini Tanımada Çekinceler ve Geçerlilikleri

ACER Y.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.58, sa.1, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Who is Justified to talk about the so called Armenian Genocide

ACER Y.

Review of Armenian Studies, cilt.1, sa.3, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Terörizm Kavramı Açısından Ermeni Terörü ve Genel Nitelikleri

ACER Y.

Ermeni Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.114-137, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Ege Kıta Sahanlığı Sorununda Türkiye nin Hukuki Durumu Uluslararası Yargı Kararları Işığında Bir Değerlendirme

ACER Y.

Avrasya Dosyası, cilt.8, sa.4, ss.189-209, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Ege de Diyalogla Çözüm Yakın mı

ACER Y.

Liberal Düşünce, cilt.23, ss.145-163, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ortadoğu’daki Çatışmalar

ACER Y.

Avrasya Hukuk Kurultayı, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 3 - 07 Eylül 2014

2011

2011

An Analysis of the Turkish Asylum Strategy

ACER Y.

2011 World Convention, 14 - 16 Nisan 2011

2009

2009

A New Strategy for Turkey s Asylum Regulations

ACER Y.

5th InASEA Conference, 21 - 24 Mayıs 2009

2004

2004

The Role of Islands in Maritime Delimitation The Reflections of the State Practice

ACER Y.

II. National Islands Symposium, Türkiye, 2 - 03 Temmuz 2004

2004

2004

The European Common Foreign and Defence Policy in the Draft EU Constitution and the Comperative Power of the Union

ACER Y. , BİLECEN H.

Third International Symposium on Business Administration, 27 - 28 Mayıs 2004, ss.63-68

2002

2002

Ege Kıta Sahanlığı Sorunu ve Uluslararası Yargı Kararları

ACER Y.

Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2002, ss.60-80

2002

2002

Ermeni Terörü ve Terörizm Kavramı

ACER Y.

Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

The Concept of the Continental Shelf, Its Delimitation and the Dispute over the Maritime Zones in the Eastern Mediterranean Sea

ACER Y.

Eastern Mediterranean and Turkey. Political, Judicial and Economic Perspective, Kemal Inat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Editör, SETA, İstanbul, ss.189-225, 2020

2020

2020

Kıta Sahanlığı Kavramı Sınırlandırılması ve Doğu Akdeniz'de Deniz Alanları Sorunu

ACER Y.

Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin Hakları, Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Editör, SETA, İstanbul, ss.369-409, 2020

2017

2017

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Büyük Güçler Arasındaki Çatışmaların Ermeni Sorununa Yansımaları

TANK B., KAYA İ., ACER Y. , AKYILMAZ S. G.

A Legal Review of the 1915 Events on the Basis of Historical FindingsTarihsel Veriler Temelinde 1915 Olaylarına Bakış, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karataş DURMUŞ, Editör, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.131-186, 2017