Prof. YÜCEL ACER


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Email: yacer@aybu.edu.tr
Web: https://avesis.aybu.edu.tr/yacer
Address: yucelacer@hotmail.com yacer@ybu.edu.tr

Metrics

Publication

44

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1996 - 2000

1996 - 2000

Doctorate

University of Bristol, Faculty of Law, International Law, United Kingdom

1995 - 1996

1995 - 1996

Postgraduate

University of Sheffield, Faculty of Law, International Law, United Kingdom

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Ankara University, Faculty Of Polıtıcal Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

Settlement of the Aegean Maritime Disputes on the Basis of International Law. Sustainable Development

University of Bristol, The Faculty of Law, International Law

1996

1996

Postgraduate

The UN War Crimes Tribunal for the Former Yugoslavia and Prospect for It Sustainable Development

University of Sheffield, The Faculty of Law, International Law

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2010 - 2014

2010 - 2014

Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2005 - 2010

2005 - 2010

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2000 - 2005

2000 - 2005

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

1994 - 2000

1994 - 2000

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2015 - 2019

2015 - 2019

Rector

Canakkale Onsekiz Mart University

2008 - 2014

2008 - 2014

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Bilgisayar Mühendislği, Hukuk Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Dean

Canakkale Onsekiz Mart University, Bilgisayar Mühendislği

2011 - 2012

2011 - 2012

Vice Rector

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektörlük

2007 - 2011

2007 - 2011

Director of The Institution

Canakkale Onsekiz Mart University, Makine Mühendisliği

2003 - 2007

2003 - 2007

Vice Dean

Canakkale Onsekiz Mart University, Bilgisayar Mühendislği

Non Academic Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Kıdemli Araştırmacı

SETA (Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı)

2004 - 2021

2004 - 2021

Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate

Doctorate

Doctorate

Undergraduate

Undergraduate

International Law

Postgraduate

Postgraduate

Doctorate

Doctorate

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye

Undergraduate

Undergraduate

International Law Practices

Undergraduate

Undergraduate

International Jurisprudence

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Hukuk ve Türkiye'nin Sorunları

Articles Published in Other Journals

2021

2021

"Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Mısır Deniz Sınırı Antlaşması ve Türkiye"

ACER Y.

Adalet Dergisi , vol.147, no.65, pp.13-26, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Ege de Diyalogla Çözüm Yakın mı

ACER Y.

Liberal Düşünce , vol.23, pp.145-163, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2014

2014

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Ortadoğu’daki Çatışmalar

ACER Y.

Avrasya Hukuk Kurultayı, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 3 - 07 September 2014 Sustainable Development

2011

2011

An Analysis of the Turkish Asylum Strategy

ACER Y.

2011 World Convention, 14 - 16 April 2011

2009

2009

A New Strategy for Turkey s Asylum Regulations

ACER Y.

5th InASEA Conference, 21 - 24 May 2009

2004

2004

The Role of Islands in Maritime Delimitation The Reflections of the State Practice

ACER Y.

II. National Islands Symposium, Turkey, 2 - 03 July 2004

2004

2004

The European Common Foreign and Defence Policy in the Draft EU Constitution and the Comperative Power of the Union

ACER Y., BİLECEN H.

Third International Symposium on Business Administration, 27 - 28 May 2004, pp.63-68

2002

2002

Ege Kıta Sahanlığı Sorunu ve Uluslararası Yargı Kararları

ACER Y.

Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar, Turkey, 14 - 15 December 2002, pp.60-80

2002

2002

Ermeni Terörü ve Terörizm Kavramı

ACER Y.

Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi, Turkey, 20 - 21 April 2002 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

Turkey After 15 July. Politics, Law, Foreign Policy, Security.

Acer Y.

in: , Burhanettin Duran,Cem Duran Uzun, Editor, SETA, İstanbul, pp.285-310, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Lozan Boğazlar Sözleşmesi'Nin Getirdiği Düzenlemeler ve Kısıtlamalar Nelerdir?

ACER Y.

in: 50 Soruda Boğazlar Rejimi, Erdem Denk, Editor, Altınbaş Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.65-72, 2022

2022

2022

FETÖ'nün Yurt Dışı Bağlantıları ve Yurt Dışına Kaçışlar

ACER Y.

in: 15 Temmuz Sonrası Türkiye. Siyaset, Hukuk, Dış Politika, Güvenlik., Burhanettin Duran, Cem Duran Uzun, Editor, SETA, İstanbul, pp.285-310, 2022

2022

2022

Yunanistan'ın Sınırlandrıma Antlaşmaları ve Hukuki Çelişkileri

ACER Y.

in: Türk Dış Politikası Yıllığı 2021, Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mustafa Caner, Editor, SETA, İstanbul, pp.37-58, 2022

2022

2022

Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin Yerini Montreoux Boğzalar Sözleşmesi'nin Almasını Sağlayan Süreç Nasıl İşlemiştir?

ACER Y.

in: 50 Soruda Boğazlar Rejimi,, Erdem Denk, Editor, Altınbaş Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.85-91, 2022

2021

2021

Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair Uluslararası Yargı Kararlarının Hukuki Değeri

Acer Y.

in: III. Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı (Bildir Kitabı), Melda Sur,Esra Katıman, Editor, Adalet Yayınevi, İstanbul, pp.93-109, 2021

2021

2021

Armenia’s Military Activities in the Second Karabağ War and International Humanitraian Law

Acer Y.

in: Karabakh, From Conflict to Resolution , Muhittin Ataman,Ferhat Prinççi, Editor, Set Yayınları, Ankara, pp.283-306, 2021

2021

2021

Günümüzde Ege Sorunlarına ve Çözümüne Dair Türkiye’nin Yaklaşımları

Acer Y.

in: Türk Dış Politikası Yıllığı, Burhanettin Duran,Kemal İnat,Mustafa Caner, Editor, Set Yayınları, Ankara, pp.63-96, 2021

2021

2021

Uluslararası Yargı Kararları Işığında Doğu Akdeniz’de Sınırlandırma Sorunları ve Adaların Etkisi

Acer Y.

in: Doğu Akdeniz Sempozyumu: Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşımlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çözümdeki Muhtemel Rolü, Bildiri Kitabı, Editor, TBMM Vakfı, Ankara, pp.87-112, 2021

2020

2020

Kıta Sahanlığı Kavramı Sınırlandırılması ve Doğu Akdeniz'de Deniz Alanları Sorunu

ACER Y.

in: Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin Hakları, Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Editor, SETA, İstanbul, pp.369-409, 2020

2020

2020

The Concept of the Continental Shelf, Its Delimitation and the Dispute over the Maritime Zones in the Eastern Mediterranean Sea

ACER Y.

in: Eastern Mediterranean and Turkey. Political, Judicial and Economic Perspective, Kemal Inat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Editor, SETA, İstanbul, pp.189-225, 2020

2017

2017

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Büyük Güçler Arasındaki Çatışmaların Ermeni Sorununa Yansımaları

TANK B., KAYA İ., ACER Y., AKYILMAZ S. G.

in: A Legal Review of the 1915 Events on the Basis of Historical FindingsTarihsel Veriler Temelinde 1915 Olaylarına Bakış, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karataş DURMUŞ, Editor, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.131-186, 2017