Dr.Öğr.Üyesi

ÜNSAL DÖNMEZ


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Eğitim Bilgileri

2010 - 2014

2010 - 2014

Doktora

Universitaet Des Saarlandes, Rechts-Wirschaftswissenschaft, Almanya

2009 - 2010

2009 - 2010

Yüksek Lisans

Universitaet Des Saarlandes, Rechts-Wirtschaftswissenschaft, Almanya

2001 - 2006

2001 - 2006

Lisans

Başkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr. (Tam Burslu), Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Die Haftung für fehlerhafte Arzneimittel in Deutschland und der Türkei: Eine Rechtsvergleichende Untersuchung des Arzneimittelhaftungsrechts

Universitaet Des Saarlandes, Rechts-Wirschaftswissenschaft

2010

2010

Yüksek Lisans

Die Aufklaerungspflicht des Arztesund die Einwilligung des Patienten im deutschen und türkischenZivilrecht

Universitaet Des Saarlandes, Rechts-Wirtschaftswissenschaft

Yabancı Diller

C2 Ustalık

C2 Ustalık

Azerice

C2 Ustalık

C2 Ustalık

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Erasmus Eğitim Alma

Diğer

Universitaet des Saarlandes

2015

2015

Erasmus Ders Verme Hareketliliği

Mesleki Eğitim

Universitaet des Saarlandes

2008

2008

Almanca Dil Kursu

Yabancı Dil

Carl Duisberg

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Öğretim Görevlisi

Universitaet des Saarlandes, Hukuk, Özel Hukuk

2006 - 2008

2006 - 2008

Araştırma Görevlisi

Ufuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Rektörlük

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2016 - 2018

2016 - 2018

Dekan Yardımcısı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İlaç Hukuku

Lisans

Lisans

Aile Hukuku

Doktora

Doktora

Modern Haksız Fiil Teorisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku

Lisans

Lisans

Çocuk Hakları ve Hukuku

Lisans

Lisans

Borçlar Özel Hukuku

Doktora

Doktora

Modern Sözleşme Tipleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Başlangıç Hükümleri

Lisans

Lisans

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İsimsiz Sözleşmeler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Güncel Sağlık Hukuku Problemleri -Olay İncelemeleri-

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hekimlik Sözleşmesi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

OFF- LABEL USE IN DEUTSCHEM RECHT

DÖNMEZ Ü.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.931-952, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

• Off-Label-Use in Deutschem Recht (Alman Hukukunda Ruhsat Dışı İlaç Kullanımı), Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan

Dönmez Ü.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.929-950, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

• Türk ve Alman İlaç Hukukunda Hatalı Üretilen İlaçtan Doğan Sorumluluk ve Özel Sorumluluk Hâlleri

Dönmez Ü.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.381-406, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

TÜRK VE ALMAN İLAÇ HUKUKUNDA HATALI ÜRETİLENİLAÇTAN DOĞAN SORUMLULUK VE ÖZEL SORUMLULUKHÂLLERİ

DÖNMEZ Ü.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.381-406, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

“Karşılaştırmalı Hukuk Tekniği Açısından Mecelle ve Dönemdaş Kanunların İncelenmesi”

Dönmez Ü.

Uluslararası Mecelle Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2017

2017

2017

Karşılaştırmalı Hukuk Tekniği Açısından Mecelle ve Dönemdaş Kanunların İncelenmesi

DÖNMEZ Ü.

Uluslararası Mecelle Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2017

2017

2017

Sağlık Turizmi Sözleşmesi

DÖNMEZ Ü.

ICPESS 2017 BOSNIA, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

2016

2016

TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN GENEL BİR NORM OLARAK DÜZENLENMESİ SORUNU

DÖNMEZ Ü.

TÜRK ÖZEL HUKUKU ve YARGILAMASINDAKİ GÜNCEL SORUNLAR, Afyon, Türkiye, 28 Nisan 2016

2015

2015

İlaç Üreticisinin Hukukî Sorumluluğu ve Özel Sorumluluk Halleri

Dönmez Ü.

Hukukun Geleceğine Genç Bakış Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2015

2015

2015

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Dönmez Ü.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Dergisi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Temmuz 2015, ss.66-67

2014

2014

İlaç Hukukunda Özel Sorumluluk Halleri

Dönmez Ü.

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2014

2008

2008

•The Compensation occured from the Medical Malpractise Cases in Turkish Law and Comperative Law

Dönmez Ü.

• 2. International Patient Safety Congress, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Mart 2008

2007

2007

Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü

Dönmez Ü.

• 1. International Patient Safety Congress, Antalya, Türkiye, 09 Kasım 2007

Desteklenen Projeler

2017 - 2017

2017 - 2017

ICPESS 2017-Bosna

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÖNMEZ Ü. (Yürütücü)

2016 - 2016

2016 - 2016

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME SEBEPLERİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÖNMEZ Ü. (Yürütücü)

2016 - 2016

2016 - 2016

Türk Sorumluluk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

DÖNMEZ Ü. (Yürütücü)

2015 - 2015

2015 - 2015

Hekimin Hukuki Sorumluluğu”

Kalkınma Ajansı

Dönmez Ü. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Türkisch- Deutscher Familienrechtskongress

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Türk Alman Hukukçular Cemiyeti

Başkan YardımcısıBurslar

2017 - 2018

2017 - 2018

TÜBİTAK BURSU

TÜBİTAK

2009 - 2014

2009 - 2014

1416 Sayılı Kanun Gereği

Milli Eğitim Bakanlığı