Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kurân’da, Fiil Cümlesinde Câr-Mecrûrun Takdimi ve Sözdizimi Açısından Semantik Yorumları

Journal of Analytic Divinity, cilt.3, sa.1, ss.56-70, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License