Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 • 2010 - 2013 Expert

  Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 2009 - 2010 Expert

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe, Sosyoloji

 • 2005 - 2006 Research Assistant

  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2017 - Continues Deputy Head of Department

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Courses

 • Associate Degree TDS 209 Sağlık Bilgi Haritalaması

 • Under Graduate CENG 305 Operating Systems

 • Under Graduate MIS 351 Graphical User Interface Design and Programming

 • Post Graduate YBS 725 Veritabanı Yönetimi ve Bilgisayar Ağları

 • Associate Degree TDS 211 Sağlık Bilgi Sistemleri Tasarımı

 • Under Graduate BY 303 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI

 • Under Graduate BY 403 BİLGİ HARİTALAMA TEKNİKLERİ

 • Under Graduate MIS 203 DATA STRUCTURES AND ALGORİTHMS

 • Post Graduate SBE 507 Master Thesis

 • Post Graduate SBE 501 Academic Specialization

 • Post Graduate YBS 723 Sistem Tasarımı ve Yazılım Geliştirme

 • Under Graduate MIS 499 Senior Project

 • Under Graduate MIS 408 Mobile Development

 • Post Graduate MIS 533 Database Management

 • Post Graduate SBE 503 Seminer

 • Post Graduate MIS 532 Computer Networks

 • Under Graduate MIS 204 DATABASE MANAGEMENT

 • Under Graduate MIS 102 COMPUTER PROGRAMMİNG II

 • Under Graduate MIS 305 OPERATİNG SYSTEMS

 • Under Graduate MIS 301 WEB PROGRAMMİNG

 • Under Graduate MIS 207 COMPUTER NETWORKS AND SECURİTY