Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mart 2020 Journal of Language Contact

    ESCI Kapsamındaki Dergi

  • Ağustos 2019 LANGUAGE LEARNING

    SSCI Kapsamındaki Dergi