Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Belediyelerde Stratejik Planlama

İller ve Belediyeler Dergisi, ss.34-38, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Bütçe Hakkı Kapsamında Türkiye’de Ödenek Aktarmalarının Değerlendirilmesi

Sayıştay Dergisi, sa.112, ss.107-135, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Devlet Borçlarının Kökeni, Gelişimi ve İktisadi Temelleri

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.279-306, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devlet Borçlarinin Dini ve Felsefi Temelleri

Yönetim Bilimler Dergisi, cilt.16, sa.32, ss.177-200, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimat Sonrası Osmanlı’da Bütçe Açıklaı Sorunu ve Mali Konsolidasyon Uygulamaları

MALIYE DERGISI, sa.174, ss.240-269, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BORÇ ETİĞİ VE BORÇ ETİĞİ PERSPEKTİFİNDEN OSMANLI DEVLETİ’NDE DIŞ BORÇLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.379-405, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nordik Ülkelerinde İdarelerarası Mali İlişkiler

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal bilimler Dergisi, cilt.6, sa.11, ss.127-159, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borç Krizi ve Merkez Bankası Bağımsızlığı İlişkisi Parasal Birliğe Dahil Ülkelere Yönelik Panel Veri Analizi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.61-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Motorlu Taşıtlar Vergisi Önerisi

Sosyo Ekonomi Dergisi, cilt.19, sa.19, ss.65-94, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri Teorik Bir Değerlendirme

Ekonomi Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.131-139, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Japonya da Yerel Yönetimlerin Yapısı ve Finansmanında Yaşanan Gelişmeler

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.11, ss.153-175, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurallı Maliye Politikası Türkiye de Kurallı Maliye Politikası Örneklerl

Maliye Dergisi, sa.158, ss.226-261, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkili Gelir Vergisi Sisteminin Adalet ve Etkinlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi Adalet Tartışmalarının Gölgesinde İkili Gelir Vergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.129-154, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.21, ss.259-2874, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Devlet ve Vergi Yönetimi 2

Vergi Sorunları Dergisi, sa.188, ss.107-116, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Devlet ve Vergi Yönetim1

Vergi Sorunları Dergisi, sa.187, ss.132-137, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Globalleşme ve Ekonomik Değişim

Çimento İşveren Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.12-27, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ABD de Vergi Sistemi

Vergi Sorunları Dergisi, sa.168, ss.86-103, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsveç Sosyal Güvenlik Modelinden Çıkartılabilecek Dersler

Reasürör Dergisi, sa.40, ss.24-30, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Sosyal Güvenlikte OECD Modeli ve Çıkarılabilecek Dersler

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, cilt.4, sa.10, ss.34-47, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Devlet Borçlarının Ekonomik Temelleri: Modern Mali Düşünce Öncesi Döneme İlişkin Bir Değerlendirme

International Congress onPolitic, Economic and Social Studiesicpess2017/Ankara, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.199-200

Do Independent Fiscal Institutions Promote Fiscal Performance :An Assessment on EU Countries

VI. International Conference on Economics/EconWorld2017@Paris, Paris, Fransa, 25 - 27 Temmuz 2017

Devlet Borçlarının Felsefi ve Dini Temelleri

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.528-529

The Role of Local Fiscal Rules in Providing Fiscal Discipline TheExperience of Turkey

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Hollanda, 28 - 29 Ekim 2016, ss.135-136

The Effects of the Global Crisis on Public Debt An Assessment on Advanced and Developing Countries

1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Munich, Almanya, 29 - 30 Ekim 2015

The Impact of Global Financial Crisis Over BRICS Counties and An Analysis on Fiscal Policy Applications

EFSS'12 Eurasian Forum On Social Sciences: World Econımic Devolopment Paradigm: Market and Beyond, 18 - 21 Ekim 2012

Toplu Taşıma Hizmetlerinde Fiyatlama Stratejileri Teorik Bir Değerlendirme

3. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2010

Yap İşlet Devret Modeli ve Kamusal Tercihler

Üniversitelerde Yap- İşlet- Devret Modeli Paneli, Giresun, Türkiye, 06 Aralık 2007

Yerinden Yönetim ve Kalkınma

1. Yerel Yönetimler Kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Revenue Decentralization and the Soft Budget Constraint Problem in Intergovernmental Fiscal Relations: The Case of Turkey

Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2, Tekin Akdemir ve Halis Kıral, Editör, Springer, London/Berlin , Singapore, ss.121-147, 2020

Revisiting Conditional Cash Transfers: General Overview and Its Implementation in Turkey

Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 1, Halis Kıral ve Tekin AKdemir, Editör, Springer, London/Berlin , Singapore, ss.119-129, 2020

Revenue Decentralization and the Soft Budget Constraint Problem in Intergovernmental Fiscal Relations: The Case of Turkey

Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 2, Tekin Akdemir ve Halis Kıral, Editör, Springer Nature, ss.121-147, 2020

Revisiting Conditional Cash Transfers: General Overview and Its Implementation in Turkey

Public Financial Reforms in Turkey: Progress and Challenges Volume 1, Kıral, Halis Akdemir, Tekin, Editör, Springer Singapore, ss.119-129, 2020

Yerel Vergi Yönetimi: Ülke Uygulamalarına Yönelik Bir Analiz

Mali Yerinden Yönetim Teori Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye ye İlişkin Değerlendirmeler Uygulaması, Kesik Ahmet, Sakal Mustafa, Akdemir Tekin , Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.85-144, 2014

Yerel Vergi Yönetimi: Teori ve Kavramsal Açıklamalar

Mali Yerinden Yönetim Teori Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye ye İlişkin Değerlendirmeler Uygulaması, Kesik Ahmet, Sakal Mustafa, Akdemir Tekin , Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.59-84, 2014

Kamu Kesiminde Performans Esaslı BütçelemeSonuçlarının Değerlendirilmesinde Program Değerlendirme Rating Aracı

Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, Altuğ Fiğen, Kesik Ahmet, Şeker Murat, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.257-283, 2013

‘Vergi Kapasitesinin Belirleyicileri,: Avrupa Ekonomileri ÜzerineAmpirik Bir Çalışma

Aytaç EKER ve Ayşegül EKER e Armağan, Tüğen Kamil, Tınar Mustafa Yaşar, Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.423-444, 2012

‘Küresel Krizin Yerel Yönetimlerin Mali Yapılarına Etkileri

Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Kesik Ahmet ,Canpolat Hasan, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.359-389, 2011

"Yönetimler arası Transferler: Teori ve Türkiye Uygulaması",

Türkiye de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği, Falay Nihat, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.113-141, 2010

Türkiye’de Mali Kural Uygulamaları: Sayısal Olmayan Kurallardan Sayısal Kurallara Geçiş

Mali Kurallar Maliye Politikası Yönetiminde Yeni Eğilim Vergi Harcama Borçlanma vs Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, Aktan Coşkun Can, Kesik Ahmet, Kaya Fatih, Editör, T.C Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, ss.320-346, 2010

Yönetimler Arası Görev ve Harcama Tahsisi: Teori ve Türkiye Uygulaması

Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, Altuğ Figen, Çetinkaya Özhan, İpek Selçuk, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.161-212, 2010

Mahalli idareler

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002

Anayasal İktisat Üzerine Düşünceler

Anayasal İktisat, Aktan Coşkun Can, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.291-293, 2002

Demokrasi Nereye Gidiyor?

Anayasal İktisat, Aktan Coşkun Can, , Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.282-290, 2002

Yeni Bir Mali Anayasa Önerisi

Anayasal İktisat, Aktan Coşkun Can, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.414-426, 2002

Vergi ve Harcamalara Getirilebilecek Anayasal Sınırlamalar

Anayasal İktisat, Aktan Coşkun Can, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.407-413, 2002