Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Roma, İstanbul ve Moskova Arasında Ukrayna’daki Kiliseler Sorununun Kökenleri

Avrasya Etüdleri, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey’s Foreign Policy towards Afghanistan: 2009-2010

Perceptions: Journal of International Affairs, cilt.15, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dış Politikasında Afganistan ve Pakistan 2010

Türk Dış Politikası Yıllığı, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Türk Dış Politikasında Afganistan

Türk Dış Politikası Yıllığı, 2009 (Hakemsiz Dergi)

ABD’nin Afganistan Operasyonu ve Türk Dış Politikası

Avrasya Etütleri, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

F.A.K. Yasamee, Ottoman Diplomacy: Abdulhamid II and the Great Powers 1878-1888

TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi), 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The New Minorities in Post-Soviet Space Russians in Kazakhstan: From Hegemonic Power to Status of Minority

Turkish Review of Eurasian Studies, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Rusya’da Din, Kimlik ve Kültür

SBF Buluşmaları, Türkiye, 25 Kasım 2018

Sekülerleşme Tartışmalarında Tunus

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet Dışı Aktörler, Türkiye, 29 Kasım 2016

Azeri – Ermeni Gerginliği ve Kafkaslarda Dondurulmuş Sorunlar

Stratejik Düşünce Enstitüsü, Türkiye, 12 Nisan 2016

Her Yönüyle Ukrayna Krizi

Kayseri Erciyes Üniversitesi, ERUSAM, Türkiye, 14 Mayıs 2015

Religious Aspects of Bilateral Relations: Turkey and Tataristan

International Forum: Islam in a Multicultural World, Kazan, Rusya, 1 - 03 Kasım 2013

Turkish Foreign Policy towards Balkans

Workshop: Balkans: Realities and Challenges, Al Jazeera Center for Studies, Doha, Qatar, 16 - 18 Ocak 2011

Church, State and Islam in Post-Soviet Russia

Administration of the Islamic Affairs in the Secular Countries, Southeast Europe Experience, ISEEF (Islam in Southeast Europe Forum), Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 19 Nisan 2009

Religion and State in Post-communist Poland, Russian Federation and Uzbekistan: Catholicism, Orthodoxy and Islam

Harriman Institute of Columbia University, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 12 Nisan 2008

State, Religion and Islam in Post-Soviet Russia

Presidency of Republic of Tataristan and Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation, Kazan, Rusya, 5 - 12 Haziran 2007

Religion and State in Post-communist Poland, Russian Federation and Uzbekistan:Catholicism, Orthodoxy and Islam

Fellow Seminar, Oxford Center for Islamic Studies, Oxford, İngiltere, 27 Nisan 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Azerbaycan’da Din ve Kimlik

Küre Yayınları, İstanbul, 2014

Yurt Dışındaki Azeriler ya da Azerbaycan Diasporası

Azerbaycan’da Din ve Kimlik, Sevinç Özcan,Vügar İmanbeyli, Editör, Küre Yayınları, İstanbul, ss.255-272, 2014

Küreselleşme ve Milliyetçilik: Eski Sovyet Alanı

Küyerel Dönüşümler: Küreselleşme, Zihniyet, Siyaset, Sevinç Özcan,Nurullah Ardıç, Editör, Küre Yayınları, İstanbul, ss.183-206, 2012

Filistinli Mülteciler

Filistin: Çıkmazdan Çözüme, M. İbrahim Turhan, Editör, Küre Yayınları, İstanbul, ss.309-348, 2003