General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler, Uluslararası Ekonomik Entegrasyon
Research Areas: Political Science, International Relations

Metrics

Publication

32

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

2
UN Sustainable Development Goals