Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fatma Akerson un Nisan Romanındaki Anlatıcılar Tipolojisi Hakkında Bir Değerlendirme

ASOS JOURNAL, cilt.3, sa.12, ss.338-348, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmet Atâ Bey in İktitâf ında Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

MİLLİ EĞİTİM, cilt.44, sa.205, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

II Abdülhamîd Devri Edebiyat Ders Kitapları ve İktitâf

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Saraybosna, Bosna-Hersek, 28 Eylül - 01 Ekim 2015