Arş.Gör.

SÜMEYYE ERKALAN COŞKUNSU


Sosyal Bilimler Enstitüsü

-

-

Eğitim Bilgileri

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2018 - 2020

2018 - 2020

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2012 - 2017

2012 - 2017

Lisans

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Yüksek Lisans

Bütününe etki eden hukukî işlemler bakımından ticari işletmeye özgülenen malvarlığı Creative Commons License

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

UNS Deutchkurse

Yabancı Dil

UNS Deutschkurse

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

Akademi Dışı Deneyim

2017 - 2018

2017 - 2018

Stajyer Avukat

Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Ticari İşletme Devrinin Muvazaa Sebebiyle İptali

Erkalan Coşkunsu S.

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.14, sa.158, ss.1938-1945, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Üye