Bütününe Etki Eden Hukuki İşlemler Bakımından Ticari İşletmeye Özgülenen Malvarlığı


Erkalan Coşkunsu S.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2021
  • Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Ticari işletme, kendisini meydana getiren unsurlarla birlikte bir bütün oluşturmaktadır. Buna göre, içerdiği malvarlığı unsurlarının her birinin tasarrufu için zorunlu olan hukukî işlemlerin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın, ticari işletme bir bütün olarak devir ve diğer hukukî işlemlere konu olabilir.

Öğretide, ticari işletmenin içerdiği malvarlığının bir “özel malvarlığı” olup olmadığına ilişkin çeşitli tartışmalar görülmektedir. Bir malvarlığının özel malvarlığı olarak nitelendirilmesinin ticari işletme ve bu işletmeyi işleten tacir açısından çeşitli hukukî sonuçları vardır. Konu, özellikle sorumluluk hukuku bakımından incelenmeye değer bulunmaktadır. Bu yüzden elinizdeki çalışmada önce ticari işletmeye özgülenen malvarlığı, ticari işletmenin bütün halinde hukukî işlemlere konu edilmesi bakımından incelenecek ardından ise ticari işletme işleten gerçek kişi tacirin işletme faaliyeti dolayısıyla sorumluluğu tartışmaya açılacaktır.