Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BI-RADS sınıflaması meme kanseri risk faktörlerini ne oranda karşılar ve hematolojik parametrelerle ilişkisi nedir?

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi-The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatology, cilt.17, ss.435-439, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Sonoelastography Compatibility on the Achilles Tendon Between Different Devices and Observers

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi / Duzce Medical Journal, cilt.21, ss.156-161, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Omuz Ultrasonografisinde İntratendinöz Kitle Görünümü Veren Kalsifiye Tendinit Olgusu: USG ve MRG Bulguları

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.24, ss.208-211, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrospective Analysis of Incidental Duodenal Diverticulum: CT and MRI Findings.

Journal of Scientific Research and Reports, cilt.3, ss.2982-2997, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnostic magnetic resonance imaging of the breast.

The Eurasian Journal of Medicine, cilt.44, ss.106-114, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metabolic Changes in LGN of Amblyopic Patients Association

European Strabismological As, Helsinki, Finlandiya, 5 - 08 Haziran 2019, ss.59

RADIOLOGIC IMAGING OF SUBTALAMIC NUCLEUS

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.367-368

KALÇA EKLEMİNDE DİYALİZ İLİŞKİLİ AMİLOİD ARTROPATİSİ İZLENEN OLGUNUN MRG BULGULARI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Görüntüleme Bulguları Eşliğinde Haglund Sendromu: Vaka Sunumu

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Fallot Tetralojisinin Prenatal US Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015

Paraumblikal Herniyi Taklit Eden Umblikal Yağ Fraktürü Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Fragmente Osteokondrom: Olgu Sunumu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Atrioventricular Septal Defect (AVSD) Diagnosed with Fetal Ultrasound: A case report

11th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGYAND CARDIOVASCULAR SURGERY, 26 - 29 Mart 2015, ss.15

Hypoplastic Right Heart Syndrome (HRHS): A case report

11th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGYAND CARDIOVASCULAR SURGERY, 26 - 29 Mart 2015, ss.99

Periferal Primitif Nöroektodermal Tümör: Olgu Sunumu

35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2014

Memenin Dev Filloides Tümörü: Olgu Sunumu

35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2014

Radiological Findings of Idiopathic Granulomatous Mastitis Mimicing Breast Cancer: Five different cases”

Breastanbul 2014 - International Istanbul Breast Cancer Conference, 30 Eylül - 02 Ekim 2014

Travma Sonrası İnsidental Saptanan Glioblastoma Multiforme.

Türk Manyetik Rezonans Derneği 19. Yıllık Toplantısı., Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014

Duktal Karsinoma in situ Lezyonlarında MRG’xx nin Yeri ve Önemi

Türk Manyetik Rezonans Derneği 19. Yıllık Toplantısı., Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014

The Comparison of Isolated or Combined Failure on V.Saphena Magna Accessories.

10th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGYAND CARDIOVASCULAR SURGERY, 13 - 16 Mart 2014, cilt.113, ss.149-150

Prenatal Diagnosis of Transposition Great Arteries.

10th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGYAND CARDIOVASCULAR SURGERY, 13 - 16 Mart 2014, cilt.113, ss.96

Vena Saphena Magna Variation .

10th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGYAND CARDIOVASCULAR SURGERY, 13 - 16 Mart 2014

The Diagnosis of Fetal Hypoplastic Left Heart.

10th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGYAND CARDIOVASCULAR SURGERY, 13 - 16 Mart 2014, ss.95-96

Fetal Biometry in Polyhydramnıos: Does Femur Length Fall Behind?

European Symposium on Urogenital Radiology (ESUR 2013), 19 - 22 Eylül 2013

Paraspinal kitle: Burkitt Lenfoma

Türk Manyetik Rezonans Derneği 18. Yıllık Toplantısı, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013