Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship between fundic gland polyp and colonic polyp or colorectal carcinoma

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.52, sa.3, ss.218-221, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vitamin D reseptör gen polimorfizmi ile primer biliyer siroz ilişkisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, ss.106-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Immünglobulin G4 ilişkili Pankreatobiliyer Hastalıkların Epidemiyolojisi, Klinik bulguları ve Doğal Seyri

Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Özel Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.41-6, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Türkiyede Çölyak hastalığı ile ICAM 1 gen polimorfizmi ilişkisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.26-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Çölyak Hastalığı ile İCAM 1 Gen Polimorfizminin İlişkisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.26-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de çölyak hastalığı ile İCAM 1 gen polimorfizminin ilişkisi

AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ, cilt.16, sa.1, ss.26-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülseratif Kolit Zemininde Anemi: Bazen farklı düşünmek gerekir

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.123-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Crohn Hastalığının Tedavisinde Azothiopurin Tedavisi Halen Kullanılmalı mı

Güncel Gastroenteroloji, ss.182-187, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chron Hastalığının tedavisinde Azotiopurin tedavisi hala kullanılmalı mı

Güncel Gastroenteroloji, cilt.19, sa.3, ss.182-187, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anticoagulant induced intramural duodenal haematoma presenting with upper gastrointestinal haemorrhage

ARAB JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.14, sa.4, ss.180-182, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir bir gastrointestinal kanama nedeni duodenal divertiküler kanama

Akademik Gastroenteroloji, ss.130-131, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikle İlgili Karaciğer Hastalıkları

Hacettepe Tıp Dergisi, cilt.36, sa.1, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karaciğer sirozunda refrakter asitin nadir bir nedeni

12.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 8 Kasım - 10 Ekim 2015

İlacın indüklediği otoimmün hepatit 2 olgu

12.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 8 Kasım - 10 Ekim 2015

Evaluation of our patients with portal venous thrombosis

14. international Euroasian congress of gastreonterology and surgery, 25 - 27 Eylül 2014

Neutrophyl to lymphocyte ratio for the predictabilty of organic dyspepsia

14. International Euroasian Congress of Gastroenterology and Hepatology, 25 - 27 Eylül 2014

Our fasciola hepatica patients diagnosed at the hepatic phase

14. International Euroasian Congress of gastroenterology and surgery, 25 - 27 Eylül 2014

Yaşlılarda çölyak hastalığı

31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 25 - 30 Kasım 2014

Yaşlılarda Çölyak Hastalığı

31. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, Türkiye, 25 - 30 Kasım 2014

Mantar zehirlenmesinde slimarin idame tedavisi

11. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2014

Evaluation of a patient with portal venous thrombosis

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

Neutrophyl to lymphocyte ratio for the predictability of organic dyspepsia

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

A rare cause of portal venous thrombosis Xanthogranulomatous Appendicitis

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

Our fasciola hepatica patients diagnosed at hepatic phase

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

Mantar zehirlenmesinde silimarin idame tedavisi

11. ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2014

Sjögren sendromu ve primer biliyer siroz

10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2013

Türkiye de Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmi ile Primer Bilier Siroz İlişkisi

10. Ulusal hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2013

Ülseratif kolitte sensorinöral işitme kaybı Olgu sunumu

29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 20 - 25 Kasım 2012

Pankreatit enzimleri normal olan akut pankreatit olgusu

9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Karın Muayenesi

Erişkinlerde Anamnez ve Fizik Muayene, Osman Ersoy, Editör, Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara, ss.127-138, 2019