Gastroözefageal Reflü Hastalığı Tanım Klinik Özellikler Epidemiyoloji ve Doğal Seyir


TAYFUR YÜREKLİ Ö., ERSOY O.

Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Özel Dergisi, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)