Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Association between antioxidants and mild acute pancreatitis

ARAB JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.18, sa.4, ss.201-205, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A case of hepatic portal venous gas after colonoscopy

ARAB JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.17, sa.3, ss.140-142, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Increased mean platelet volume is related to histologic severity of primary biliary cirrhosis

EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, cilt.27, sa.12, ss.1382-1385, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adenomatous polyp as a risk factor for colorectal carcinoma Reply

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.25, sa.5, ss.597-598, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The largest colorectal polyp cohort study in Turkey: Should more details be evaluated? Reply

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.25, sa.5, ss.596, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comment on analysis of 2222 colorectal polyps in 896 patients: A tertiary referral hospital study Reply

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.25, sa.5, ss.600, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Analysis of 2222 colorectal polyps in 896 patients: A tertiary referreal hospital study

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.25, sa.2, ss.175-179, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

What is the effect of radioiodine therapy on Helicobacter pylori infection?

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, sa.3, ss.520-523, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cavernous haemangioma of small intestine mimicking gastrointestinal stromal tumour

ARAB JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.14, sa.3, ss.139-140, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute pancreatitis caused by bortezomib

PANCREATOLOGY, cilt.13, sa.2, ss.189-190, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare cause of elevated liver enzymes: Addison's disease

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.24, sa.1, ss.76-77, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Capsule retention in stomach due to gastric bezoar in obscure gastrointestinal bleeding

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.23, sa.6, ss.807-808, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Celiac disease in patient with Turner syndrome

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.23, sa.6, ss.812-813, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Capsule endoscopic appearance of ureteroenteric fistula in obscure gastrointestinal bleeding

Turkish Journal of Gastroenterology, cilt.23, sa.6, ss.815-816, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship between fundic gland polyp and colonic polyp or colorectal carcinoma

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.52, sa.3, ss.218-221, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relation of Perianal Acrochordons are with Insulin Resistance

Ankara Medical Journal, cilt.18, sa.3, ss.322-327, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mide Karsinoidleri

Güncel Gastroenteroloji, cilt.21, sa.3, ss.234-242, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vitamin D reseptör gen polimorfizmi ile primer biliyer siroz ilişkisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, ss.106-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Çölyak Hastalığı ile İCAM 1 Gen Polimorfizminin İlişkisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.26-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyede Çölyak hastalığı ile ICAM 1 gen polimorfizmi ilişkisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.26-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de çölyak hastalığı ile İCAM 1 gen polimorfizminin ilişkisi

AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ, cilt.16, sa.1, ss.26-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülseratif Kolit Zemininde Anemi: Bazen farklı düşünmek gerekir

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.123-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Granülomatöz karaciğer hastalıkları

GÜNCEL GASTROENTEROLOJİ, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik böbrek yetmezliğinde direkt etkili antiviral ajanların Hepatit C tedavisinde Kullanımı

Güncel Gastroenteroloji, cilt.20, sa.1, ss.49-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezitenin Endoskopik Tedavisi

Türkiye Klinikleri- gastrohepatoloji Özel Sayısı, cilt.9, sa.1, ss.59-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Crohn Hastalığının Tedavisinde Azothiopurin Tedavisi Halen Kullanılmalı mı

Güncel Gastroenteroloji, ss.182-187, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chron Hastalığının tedavisinde Azotiopurin tedavisi hala kullanılmalı mı

Güncel Gastroenteroloji, cilt.19, sa.3, ss.182-187, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anticoagulant induced intramural duodenal haematoma presenting with upper gastrointestinal haemorrhage

ARAB JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.14, sa.4, ss.180-182, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden dress sendromu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ GASTROENTEROHEPATOLOJİ DERGİSİ, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sebebi bulunamayan gastrointestinal kanamalarda kapsül endoskopinin rolü

GÜNCEL GASTROENTEROLOJİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Helikobakter Pilori Eradikasyonunda Klaritromisin Direnci Azalıyor mu?

15. ANADOLU GASTROENTEROLOJİ GÜNLERİ, Türkiye, 14 Eylül 2018 - 15 Eylül 2108

Graves hastalığı takibinde tespit edilen erken primer biliyer siroz: olgu sunumu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Bilinç bulanıklığı ve nonkonvulzif status epileptikus ile prezente olan ektopik ACTH sendromu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Case report endoscopic ultrasonography can be used as an adjunctive procedure in atypically localized and conventional ultrasound negative parathyroid adenoma

18th European Congress of Endocrinology 2016, Munich, Germany. 28-31 May 2016, EP 366, Endocrine Abstracts, Volume 41, ISSN 1479-6848, 28 Mayıs 2016

Karaciğer sirozunda refrakter asitin nadir bir nedeni

12.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 8 Kasım - 10 Ekim 2015

İlacın indüklediği otoimmün hepatit 2 olgu

12.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 8 Kasım - 10 Ekim 2015

A case of malignant trachea esophageal fistula caused by advanced lung tumor

Balkan States Anesthesia Days- Current Topics in Anesthesia and Intensive Care, 15 - 18 Mayıs 2015

Neutrophyl to lymphocyte ratio for the predictabilty of organic dyspepsia

14. International Euroasian Congress of Gastroenterology and Hepatology, 25 - 27 Eylül 2014

Our fasciola hepatica patients diagnosed at the hepatic phase

14. International Euroasian Congress of gastroenterology and surgery, 25 - 27 Eylül 2014

Evaluation of our patients with portal venous thrombosis

14. international Euroasian congress of gastreonterology and surgery, 25 - 27 Eylül 2014

Yaşlılarda çölyak hastalığı

31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 25 - 30 Kasım 2014

Yaşlılarda Çölyak Hastalığı

31. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, Türkiye, 25 - 30 Kasım 2014

Mantar zehirlenmesinde slimarin idame tedavisi

11. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2014

Zerdeçal karaciğere dost mu düşman mı

11. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2014

Evaluation of a patient with portal venous thrombosis

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

Neutrophyl to lymphocyte ratio for the predictability of organic dyspepsia

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

Mantar zehirlenmesinde silimarin idame tedavisi

11. ULUSAL HEPATO GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2014

A rare cause of portal venous thrombosis Xanthogranulomatous Appendicitis

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

Our fasciola hepatica patients diagnosed at hepatic phase

14th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery, 24 - 28 Eylül 2014

Sjögren sendromu ve primer biliyer siroz

10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2013

Türkiye de Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizmi ile Primer Bilier Siroz İlişkisi

10. Ulusal hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 1. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Eylül 2013

Erişkin yaşta tanı konulan Dubin Johnson sendromu

9.Ulusal Hepatoloji Kongresi, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2013

Ülseratif kolitte sensorinöral işitme kaybı Olgu sunumu

29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 20 - 25 Kasım 2012

Pankreatit enzimleri normal olan akut pankreatit olgusu

9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2012

Prevalance of thyroid nodules in patients with colon cancer and benign colon polyps

15th International and 14th European Congress of Endocrinology, 5 - 09 Mayıs 2012

Prevalence of thyroid diseases in patients with colon cancer and benign colon polyps

15th International and 14 th European Congress of Endocrinology, 5 - 09 Mayıs 2012

Allopurinole bağlı akut pankreatit

28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

İnflamatuar Barsak Hastalığı ve MEFV Mutasyonları Arasındaki İlişki

Dünya Gastoenteroloji Derneği Bölgesel Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2011

Kolon karsinomu ve kolon polbi olan hastalarda tiroid patolojilerinin görülme sıklığı

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Evaluation of autoimmune endocrine disturbances in celiac patients

13th Euopean Congress of Endocrinology, 30 Nisan - 04 Mayıs 2011

Kronik ishalde duodenal biyopsinin tanı değeri

27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 24 Kasım - 28 Ekim 2010

Çölyak hastalığı birlikteliğinde Turner Sendromu

27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 24 - 28 Kasım 2010

Çölyak hastalarında otoimmün endokrin bozuklukların değerlendirilmesi

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri Kitabı, Antalya, Türkiye, 13 Ekim 2010

Akut hepatit C İki farklı klinik seyir

7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Kapsül endoskopi sonuçlarımız

7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Intrahepatic portal vein aneurysm An asymptomatic patient

18th World Congress of the International Association of Gastroenterologists and Oncologists, 8 - 11 Ekim 2008

Endoscopic findings in leukocytoclastic vasculitis Two cases

18th World Congress of the International Association of Gastroenterologists and Oncologists, 8 - 11 Ekim 2008

Pathologic features of the diffuse nodular duodenitis

18th World Congress of the International Association of Gastroenterologists and Oncologists, 8 - 11 Ekim 2008

Prevalence of giardiasis in duodenal ulcer

18th World Congress of the International Association of Gastroenterologists and Oncologists, 8 - 11 Ekim 2008