Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

diye SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE DERLEM TEMELLİ BİR BETİMLEME

Bilig, sa.38, ss.163-176, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yabancı Dil Sınıflarında Tümleç Yan Cümlelerinin Öğretimi: Eşdizimlilik ve Semantik Eğilimler Temelli Bir Yaklaşım

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ, cilt.8, sa.3, ss.1709-1741, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüklem Konumundaki Sıfatlar ile Fiilimsi Tamlayıcıları Arasındaki Eşdizimlilik İliişkileri

Dil Araştırmaları, sa.24, ss.75-88, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veri Yöneitmli Öğrenme: Türkçenin Yabancı Dil Olarak ÖğretimindeYazılım ve Derlem Kullanımı

Uluslararası Eğitim ve Dil Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güncel Türkçede İkiterimliler

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.358-365

Türkiye Türkçesinde Fiilimsiler‖ Projesinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanına Olası Katkıları

III. International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language, TİRANA, Arnavutluk, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.56-57

Veri Yönetimli Öğrenme: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yazılım ve Derlem Kullanımı

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu (Teknoloji Tabanlı Öğretim), 22 - 23 Aralık 2014

Kitap & Kitap Bölümleri