Birleşik Krallık’taki Okullarda Ders Kitabı Kullanımı: Mevcut Durum, Çalışmalar, Gelecek Planları


Creative Commons License

ÇALIŞKAN N., Toyran M.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.3, pp.693-705, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, Birleşik Krallık eğitim sisteminde ders kitabı kullanımı konusuna ışık tutmayı amaçlamaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde ders kitapları başlıca eğitim materyali olmasına rağmen, Birleşik Krallık eğitim sisteminde geçtiğimiz yüzyılın son yarısında ders kitabı kullanımı ortadan kalkmıştır. Bunda farklılaştırılmış öğretim ve öğrenmeyi öğretme yaklaşımları etkili olmuştur. Ancak, ders kitabı kullanımının başat olduğu Uzak Doğu ülkelerinin PISA gibi uluslararası sınavlarda elde ettiği başarılar, İngiliz eğitim otoritelerini Birleşik Krallık’taki ders kitabı karşıtlığı kültürünü sorgulamaya yöneltmiştir. Eğitim Bakanlığı, nitelikli ders kitaplarını kullanıma sunarak ders kitabı karşıtlığını zayıflatmak üzere çeşitli adımlar atmıştır. Şimdiye kadar matematik ders kitaplarında oldukça önemli bir mesafe kat edilebilmiştir. Eğitim otoriteleri, Birleşik Krallık’taki okullarda ders kitabı kullanımını yaygınlaştırma yolunda çaba sarf etmekle birlikte, eğitimin bireysel olması gerektiği yönündeki köklü düşünce, bütün tarafları ikna etmenin uzun zaman alacağını göstermektedir.