Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of cyclic fatigue life of nickel-titanium files: an examination using high-speed camera.

Restorative dentistry & endodontics, cilt.42, ss.224-231, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of Revo-S andG-Star Niti Files

IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, cilt.15, sa.12, ss.112-114, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Adaptive Motion on Cyclic FatigueResistance of Twisted Files

Journal of Dental Applications, cilt.3, sa.3, ss.337-339, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Stress Distribution of WaveOneand Reciproc Instruments Using a FiniteElement Analysis

Journal of Dentistry and Oral Care, cilt.3, sa.1, ss.1-4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reciproc ve Mtwo Döner Sistem Eğelerin KırılmaDirençlerinin KarşılaştırılmasıComparison of Fracture Resistance of Reciproc

Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.7-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İKİ FARKLI KANAL PATININ FARKLI İRRİGASYON SOLÜSYONLARIKULLANILARAK PUSH-OUT YÖNTEMİ İLE DENTİNE BAĞLANMADİRENÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.16-21, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Micro-computed Tomography Study of Oval-Shaped Roots CanalsObturated with Warm Vertical Compaction, Carrier-based and Single-Cone Techniques

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society, 24 Nisan - 27 Eylül 2019

Endodontic Treatment of Three-rooted Mandibular Second Premolar: Case Report

Uluslararası 1. ORAD Kongresi (18-20 Kasım, 2016) Ankara, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2016

Non - Surgical Endodontic Treatment of Teeth With Large Lesion : Case Report

Uluslararası 1. ORAD Kongresi (18-20 Kasım, 2016) Ankara, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Farklı yöntemlerle üretilmiş döner sistem NiTi eğelerin döngüsel yorgunluğa bağlı kırılma dirençlerinin incelenmesi

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi (26-29 Mayıs 2016),Nevşehir, 26 - 29 Mayıs 2016

Gelişimini Tamamlamamış Açık Apeksli Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu.

TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ExpoDental 2015 (28–30 Mayıs 2015), 28 - 30 Mayıs 2015

Yeni ve kullanılmış ProTaper Next eğelerin döngüsel yorgunluk dirençlerinin karşılaştırılması.

TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ExpoDental 2015 (28–30 Mayıs 2015), 28 - 30 Mayıs 2015

Reciproc ve Mtwo döner sistem eğelerin kırılma dirençlerinin karşılaştırılması.

TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ExpoDental 2015 (28–30 Mayıs 2015), 28 - 30 Mayıs 2015

Geniş Periapikal Lezyonlu Mandibular Molar Dişin Konservatif Tedavisi: Olgu Sunumu

TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ExpoDental 2015 (28–30 Mayıs 2015), 28 - 30 Mayıs 2015

Üç farklı döner aletin dinamik model altında döngüsel yorgunluğu

TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ExpoDental 2015 (28–30 Mayıs 2015), İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Adaptive hareketinin Twisted File’xxın kırılma direnci üzerine etkisi.

TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ExpoDental 2015 (28–30 Mayıs 2015), 28 - 30 Mayıs 2015

Treatment of horizontal root-fractured maxillary incisors-Two case reports.

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress (28-31 August 2013), 28 - 31 Ağustos 2013

İki Kanallı Mandibular Premolar Dişin Kök Kanal Tedavisi: Olgu Sunumu

Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu (1-4 Haziran 2013), 1 - 04 Haziran 2013

‘C’ Şekilli Kök Kanalı: Üç Olgu Nedeniyle

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi (27–28 Nisan 2012, 27 - 28 Nisan 2012

Endodontide retreatment kararlarının farklı gruplara göre değerlendirilmesi.

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi (27–28 Nisan 2012), İstanbul, 27 - 28 Nisan 2012