General Information

Institutional Information: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi

Metrics

Publication

8

Citiation (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

1

Biography

Lisans eğitimini 2013 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda onur derecesi ile tamamlamıştır. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir anaokuluna atanmış ve 2013-2014 yılları arasında görev yapmıştır. 2013 yılında MEB Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Burs Programı’na hak kazanmıştır.  2016 yılında University College London Institute of Education’da erken çocukluk eğitimi alanında yüksek lisans derecesini almıştır.  2016-2017 yılları arasında MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığında görev yapmıştır. 2017 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2017 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında doktora öğrenimine devam etmektedir.