General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı

Metrics

Publication

20

Open Access

5

Contact

Email
mybascetin@ybu.edu.tr
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/mybascetin
Address
mybascetin@ybu.edu.tr